Myślisz o przyszłej pracy? Postaw na KGHM

i

Autor: Materiały prasowe

EDUKACJA

Myślisz o przyszłej pracy? Postaw na KGHM

2023-08-18 0:05 Materiał sponsorowany

Młodzi ludzie już wybierając szkołę, muszą myśleć o tym, czy wybrany przez nich kierunek lub zawód zaowocuje w przyszłości atrakcyjną pracą. Dlatego warto postawić na kierunki wspierane przez wielkie firmy i spółki Skarbu Państwa. Można tam otrzymać wykształcenie przydatne w pracy w tych firmach oraz odbywać w nich praktyki. Jedną z takich spółek jest KGHM, który wspomaga uczniów i nauczycieli ze szkół Zagłębia Miedziowego.

W 2022 r. KGHM dofinansowywał diagnozy problemów i potencjału młodzieży ze szkół z regionu, a także realizacja programów rekomendowanych, w których uczestniczyło łącznie ponad 8 tys. uczniów, 5 tys. rodziców oraz około 1 tys. nauczycieli.

Myślisz o przyszłej pracy? Postaw na KGHM

i

Autor: Materiały prasowe

Przykłady dobrych praktyk:

  • Cyfrowa przyszłość Miedzi

To nowy program edukacyjny dla uczniów z Zagłębia Miedziowego obejmujący cyfryzację, cyberbezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii. Program objął 8 szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest zapewnienie rozwoju uczniów szkół ponadpodstawowych w zawodach, w których kompetencje cyfrowe są niezbędne.

  • Kompetentni w branży górniczo-hutniczej

To program realizowany od 2018 r. Patronatem miedziowej spółki objętych jest 9 szkół.

Uczniowie mają szanse na lekcje ze specjalistami czy stypendia za najlepsze wyniki w nauce. KGHM doposaża placówki w specjalistyczny sprzęt. 99 absolwentów szkół objętych programem „Kompetentni w branży” zasiliło w ubiegłym roku szeregi Oddziałów KGHM.

kghm logo

i

Autor: Materiał prasowy
Nasi Partnerzy polecają