Odpowiedzialni poszukiwani

i

Autor: Materiały prasowe

Konkurs Pracodawca Godny Zaufania

Odpowiedzialni poszukiwani

2023-09-19 0:05 Materiał sponsorowany

Bezpieczna i stała forma zatrudnienia, karnet do siłowni czy dostęp do szkoleń i perspektywa awansu? Co dziś jest najważniejsze dla polskich pracowników, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się dziś pracodawcy? To pytania, na które już niebawem poznamy odpowiedzi. W listopadzie zostanie rozstrzygnięty konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 30 września.

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” od 14 lat promuje dobre praktyki w zakresie praw pracowniczych. To jedna z najstarszych inicjatyw w Polsce, która kształtuje politykę socjalną firm i odpowiedzialne wzorce wśród pracodawców, w tym społeczne zaangażowanie, wolontariat pracowniczy, dostępność i inkluzywność firmy.

Pracodawcy mogą się ubiegać o tytuł w jednej z 10 kategorii, takich jak: motywacja, rozwój i cyfryzacja, zdrowie czy lider ESG. Firma musi też zatrudniać co najmniej 50 pracowników, choć ten wymóg nie dotyczy kategorii MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 30 września 2023 r.

Organizatorzy wyróżnią też przedstawicieli mediów, dziennikarzy, którzy promują pozytywne rozwiązania z zakresu polityki pracowniczej i wartości odpowiedzialnego biznesu.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Zgłoszenie należy wysłać za pośrednictwem strony internetowej konkursu: pracodawcagodnyzaufania.pl na której znajdziemy formularz. Po wypełnieniu dokumentu należy zaznaczyć kategorię konkursu i wypełnić ankietę. Zgłoszenie trafi następnie do kapituły konkursu, która składa się z członków organizacji pozarządowych, think tanków i pracowników uczelni, w tym: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Biznesu, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy in Toruń), Hasco-Lek SA, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Laureatów konkursu poznamy 8 listopada 2023 r. podczas gali w Warszawie.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: rzecznik praw obywatelskich, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, minister edukacji i nauki, JM rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Główny Urząd Statystyczny, główny inspektor pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, prezydent m.st. Warszawy.

Partnerem strategicznym Konkursu jest Hasco-Lek SA, a partnerem głównym Diaverum. Partnerem wydarzenia została Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

Partnerem strategicznym debat eksperckich w ramach forum i konkursu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA. Za merytorykę wydarzenia, w roli partnerów merytorycznych, odpowiadają: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Partnerem outdoorowym konkursu oraz debat eksperckich została firma AMS.

„Super Biznes” jest partnerem medialnym konkursu.

Nasi Partnerzy polecają