Partner lokalnych społeczności

2022-05-27 0:05
Partner lokalnych społeczności zdjęcie otwierające
Autor: Materiały prasowe

KGHM jest dobrym i odpowiedzialnym sąsiadem. Wspiera swoich pracowników i ich rodziny oraz mieszkańców regionów, w których znajdują się zakłady. Dba też o zdrowie lokalnych społeczności i ochronę środowiska naturalnego. Miedziowy potentat jest oparciem dla samorządów, szkół i wyższych uczelni. Angażuje się w sponsorowanie sportu, kultury i inicjatyw lokalnych. W czasach pandemii włączał się także w akcje ogólnopolskie.

KGHM realizuje strategiczne założenia polityki CSR. CSR to skrót hasła Corporate Social Responsibility, które w tłumaczeniu na język polski oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. CSR obejmuje takie obszary jak ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne.

KGHM ściśle współpracuje z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi, analizuje informacje o potrzebach lokalnych społeczności i wspiera je w wybranych obszarach organizacyjnie i finansowo, np. organizując badania profilaktyczne, zajęcia sportowe czy fundując wyposażenie do pracowni szkolnych.

Projekty prospołeczne realizuje także Fundacja KGHM Polska Miedź, której miedziowa spółka jest fundatorem. Fundacja zajmuje się działalnością charytatywną, profilaktyką zdrowotną, popularyzacją sportu, a także wspieraniem kultury i nauki.

Dodatkowo w realizację programów społecznych bardzo zaangażowani są także pracownicy KGHM, biorąc udział w licznych akcjach wolontariatu.

KGHM działa nie tylko na polskim rynku wydobywczym, ale także w Chile, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tam również realizuje politykę „Dobry sąsiad”.

Partnerem materiału jest

KGHM Logo
Autor: Materiały Promocyjne