Pomiędzy kopalnią a hutą

i

Autor: Materiały prasowe

Eksploatacja

Pomiędzy kopalnią a hutą

2022-12-02 0:05

Niczym pomost łączący dwa brzegi rzeki Zakłady Wzbogacania Rud łączą proces technologiczny produkcji miedzi w KGHM – od wydobycia do produktu finalnego. To właśnie tu kopalina poddawana jest skomplikowanym procesom, dzięki którym powstaje koncentrat miedzi inaczej nazywany „czarnym złotem”, z którego w hutach produkuje się miedź, srebro i złoto.

Eksploatowane przez KGHM złoże zawiera od 1 do 2 proc. miedzi, która występuje w postaci siarczków, najczęściej: chalkozynu, bornitu, chalkopirytu i kowelinu. Wydobyty urobek jest poddawany procesowi wzbogacania w trzech zakładach przeróbczych: „Lubin”, „Polkowice” i „Rudna”. Stosuje się w nich te same operacje technologiczne: przesiewanie i kruszenie, mielenie i klasyfikację, flotację oraz odwadnianie koncentratu miedzi.

Stosowana w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud technologia pozwala na bardzo skuteczny odzysk miedzi, srebra i innych pierwiastków z wydobytego urobku.

W efekcie procesu wzbogacania z ubogiego w metal i zróżnicowanego pod względem litologicznym urobku otrzymuje się koncentrat zawierający około 22,5 proc. miedzi. Dopiero w takiej postaci może stać się wsadem do pieców hutniczych.

Choć produkcja koncentratu przebiega wielostadialnie, sercem procesu wzbogacania jest flotacja. Proces ten odbywa się w pneumatyczno-mechanicznych maszynach flotacyjnych, w których zachodzi oddzielenie minerałów kruszcowych od skały płonnej. Wykorzystywane jest tu zjawisko różnej zwilżalności wodą minerałów. Ziarna skały płonnej, jako łatwo zwilżalne, opadają na dno maszyny i stanowią odpad, natomiast ziarna kruszcowe dzięki właściwościom hydrofobowym łatwiej przywierają do pęcherzyków powietrza i wynoszone są na powierzchnię, tworząc koncentrat, który później trafia do hut.

Aktualnie Oddział Zakłady Wzbogacania Rud przerabia łącznie 31,5 mln ton urobku w skali roku, z którego produkuje się niemalże 2 mln ton wysokiej jakości koncentratu miedzi. Od wyprodukowania pierwszego koncentratu do końca 2021 r. w Zakładach Wzbogacania Rud przerobiono łącznie blisko 1,5 mld ton urobku i wyprodukowano około 84 mln ton koncentratu.

PARTNEREM DODATKU JEST KGHM POLSKA MIEDŹ SA

 

Nasi Partnerzy polecają