Proekologiczne inwestycje KGHM Miedź

2021-02-24 0:00 Materiał Partnerski

KGHM Polska Miedź S.A. bardzo wiele uwagi poświęca kwestii ekologii. To jeden z filarów Strategii na lata 2019–2023. Spółka prowadzi wiele prośrodowiskowych inwestycji, pracuje nad dalszym zmniejszeniem emisji, stawia na odnawialne źródła energii oraz nowości technologiczne.

KGHM utrzymuje wszystkie swoje urządzenia służące ochronie środowiska w pełnej sprawności technicznej. Śledzi nowości techniczne, które ograniczyłyby wpływ przemysłu miedziowego na środowisko, rozwija Gospodarkę Obiegu Zamkniętego oraz współpracuje z lokalną społecznością i władzami samorządowymi w zakresie ochrony środowiska, a swoje działania podporządkowuje polityce klimatycznej kraju. Współpracuje także z europejskim przemysłem wydobywczym i przemysłem metali nieżelaznych w ramach Unii Europejskiej. Wciela w życie unijny zbiór rekomendacji (najlepsze dostępne techniki BAT), które określają docelowe wielkości emisji gazów powstających w procesach technologicznych przy produkcji metali nieżelaznych. Te inwestycje skupione są w Programie BATAs.

CZYM JEST PROGRAM BATAS

Program BATAs ruszył w październiku 2017 r. Składa się z projektów inwestycyjnych w Hucie Miedzi Głogów i w Hucie Miedzi Legnica. Wśród tych inwestycji są m.in. nowe instalacje technologiczne lub modernizacja już działających i poprawa stopnia oczyszczenia spalin emitowanych przez huty.

Elektrofiltry w głogowskiej hucie

Jednym z kluczowych elementów programu BATAs jest zabudowa elektrofiltrów mokrych kontynuowana w Hucie Miedzi Głogów. Elektrofiltry niemal całkowicie oczyszczą emitowane gazy z pyłów. Tego typu urządzeń używa się w końcowej fazie usuwania zanieczyszczeń. Jest to obecnie jedna z najlepszych i najbardziej efektywnych metod oczyszczania gazów. Elektrofiltry mokre dostosują instalacje huty do coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych. Po zabudowie staną się jednym z głównych urządzeń wchodzących w skład instalacji odpylającej gazy technologiczne z pieców Dörschla, pracujących w wydziale ołowiu, oraz z pieców konwertorowych w wydziale P-23. Technologia elektrofiltrów mokrych jest wykorzystywana również w innych miejscach huty: w wydziale pieca elektrycznego i konwertorów w Hucie I, a także w obu instalacjach fabryk kwasu siarkowego. Obecnie, mimo pandemii, trwają prace przy zabudowie filtrów

Instalacja oczyszczania gazów w Legnicy

Kolejnym przykładem bardzo istotnej inwestycji, również kluczowym elementem programu BATAs, jest instalacja oczyszczania gazów w Hucie Miedzi Legnica. Będzie gotowa jeszcze w tym roku. – Pandemia nie zmienia naszej strategii. Uruchomiliśmy kolejną znaczącą inwestycję, wartą około 110 mln zł. KGHM postawił na czyste powietrze, efektywność energetyczną i zieloną energię. W ten sposób zmieniamy z roku na rok obraz polskiego przemysłu. W każdym z tych obszarów mamy już znaczące osiągnięcia i plany na przyszłość – zapowiada Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A

Nowa instalacja przejmie wstępnie oczyszczone gazy technologiczne, doczyści je i skieruje do istniejącej wieży absorpcyjnej usuwającej dwutlenek siarki. Praktycznie w gazie będą jedynie tlen, azot, woda, dwutlenek węgla i odrobina dwutlenku siarki. Docelowo inwestycja zmniejszy ładunek resztkowych zanieczyszczeń aż o 99 proc. Instalacja będzie się składała z dwóch elektrofiltrów mokrych w pierwszym stopniu oczyszczania, dwóch w drugim stopniu oraz z wieży kalomelowej.

Mobilne Laboratorium Środowiskowe

Mobilne Laboratorium Środowiskowe pozwoli na analizy próbek powietrza, wód powierzchniowych i gleb, jakich jeszcze nie było. Na te ostatnie analizy specjalistycznym urządzeniom wystarczą zaledwie minuty! Laboratorium zostało przygotowane przez Centrum Badań Jakości z Grupy Kapitałowej KGHM. Do pomiarów będą używane m.in. drony. Inwestycja w specjalistyczne auto to jeden z elementów realizowanej w miedziowej spółce strategii, która kładzie szczególny nacisk na rozwiązania proekologiczne. Mobilne Laboratorium Środowiskowe to jedyny tego typu sprzęt na Dolnym Śląsku. Oprócz zamontowanego sprzętu diagnostycznego auto będzie zintegrowane z dronem, tak by w razie zagrożenia można było bezpiecznie pobierać próbki powietrza z terenów zanieczyszczonych. Już wkrótce specjalistyczny samochód będzie mógł wyruszyć w teren.

Energia ze słońca

W ciągu najbliższych 24 miesięcy w ramach GK KGHM Polska Miedź S.A. planowane jest oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW. W skali roku pozwoli to uniknąć emisji ponad 8 tys. ton CO2 oraz innych związków azotów, siarki, a także pyłów Już w grudniu 2020 r., na terenie zakładu KGHM ZANAM w Legnicy otwarto pierwszą elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0 o mocy 3 MWp. To obiekt w pełni zinformatyzowany i zautomatyzowany, wyposażony w wirtualną dyspozytornię (Control Room) i wybudowany zgodnie z zalecanymi przez Międzynarodową Agencję Energii kierunkami rozwoju energetyki fotowoltaicznej.

Energetyka ma ważne miejsce w Strategii KGHM na lata 2019–2023. Jednym z jej podstawowych założeń jest pokrycie połowy zapotrzebowania energetycznego z własnych źródeł, w tym z OZE. Grupa KGHM to potentat miedziowy – na Dolnym Śląsku ma m.in. trzy kopalnie, dwie huty miedzi i walcownię. Nic dziwnego więc, że zużywa około 2,8 TWh energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile 150-tysięczne miasto (np. Bytom). Już teraz część zapotrzebowania pokrywa z własnych źródeł wytwórczych, głównie gazowych.

EKOLOGIA – ELEMENT STRATEGII KGHM

Strategia Spółki wyznacza nowe kierunki rozwoju, tzw. cztery E, czyli elastyczność, efektywność, ekologię, e-przemysł. W każdym z nich istotna jest niezależność energetyczna Spółki, zaś własne odnawialne źródła energii wpisują się przede wszystkim w ekologię, ale też w elastyczność i efektywność działania, i są jednocześnie rozwijane zgodnie z trendami e-przemysłu.

Dlaczego dla KGHM tak ważna jest ekologia? Są trzy przyczyny. Pierwsza to ochrona środowiska naturalnego, zwłaszcza Zagłębia Miedziowego, troska o pracowników i mieszkańców. Druga przyczyna ma swoje korzenie biznesowe. Niedługo dla odbiorców może być bardzo istotne, w jaki sposób będzie produkowana miedź, którą kupują. „Zielona miedź”, czyli produkcja miedzi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, to hasło, które zaczyna być hasłem biznesowym, a KGHM odpowiada na trendy. Poza tym rozwój własnych odnawialnych źródeł energii jest również dla Spółki opłacalny. Trzecią przyczyną jest tzw. Europejski Zielony Ład. Unia Europejska podjęła decyzję o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, która jest niezwykle ważną częścią Wspólnoty, do unijnej koncepcji nazwanej Europejskim Zielonym Ładem ma dochodzić we własnym tempie. KGHM produkuje miedź i metale, które są niezbędne do transformacji energetycznej i klimatycznej.

TO JUŻ UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ

Inwestycje proekologiczne miały ogromny wpływ na obniżenie emisji bezpośrednich w KGHM Polska Miedź S.A. w ostatnich latach:

  1. Uruchomiony został nowy ciąg technologiczny z wykorzystaniem pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów.
  2. Wzrósł udział złomu we wsadzie (m.in. z wykorzystaniem pieca WTR w HM Legnica) oraz w piecach zawiesinowych HM Głogów. Przerób relatywnie czystych złomów wiąże się z niższą emisją dwutlenku węgla i wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.
  3. Wprowadzono usprawnienia technologiczne (np. w zakresie paliw).

Najistotniejszy spadek emisji nastąpił w Hucie Miedzi Głogów, stało się to dzięki zmianie technologii opartej na piecach szybowych. Zmiana technologii doprowadziła do spadku emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery o około 25 proc. Dalsza redukcja śladu węglowego (czyli dalsze zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych) KGHM będzie oparta przede wszystkim na wykorzystywaniu w coraz większym stopniu energii elektrycznej z nisko- lub zeroemisyjnych źródeł.

ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE

W Miedziowej Spółce działają cztery nowoczesne, ultraszybkie i ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych. Pierwsza została otwarta przy siedzibie KGHM w Lubinie, potem dołączyły do niej trzy kolejne: przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Legnica i przy Zakładach Górniczych Lubin. Przy uruchomieniu stacji KGHM współpracował z Grupą TAURON. Spółka już w 2018 r. postawiła na elektromobilność i sukcesywnie wymienia własną flotę transportową na pojazdy elektryczne. Daje tym samym przykład innym dużym polskim firmom. KGHM ZANAM zaprezentował także prototyp wozu transportowego z napędem elektrycznym – Zanper. Pojazd jest przeznaczony do transportu osób pod ziemią. Ma być wykorzystywany również do przewozu osób poszkodowanych w wypadkach, a także transportu materiałów. Nie każdy wie, że miedź jest kluczowym elementem konstrukcji pojazdów elektrycznych. Wykorzystywana jest w akumulatorach i systemach sterowania, a także w infrastrukturze ładowania. Samochód elektryczny zawiera w sobie średnio prawie cztery razy więcej miedzi niż jego odpowiednik z silnikiem spalinowym (83 kg do 23 kg). Warto podkreślić, że miedź jest metalem, który w 100 proc. nadaje się do recyklingu i może być wielokrotnie używany i przetwarzany bez utraty swoich właściwości technicznych.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Najnowsze