Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – jak otrzymać wsparcie?

2016-12-12 1:00

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO PŻ) jest programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Potrzebującym. Ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej i pełnowartościowej pomocy żywnościowej oraz umożliwienie tym osobom korzystania z bezpłatnych działań towarzyszących.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc przeznaczona jest dla osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Po wsparcie mogą sięgnąć osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, czyli takie, które dotknęło ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Jest to odpowiednio 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 771 zł w przypadku jednej osoby w rodzinie.

Jak otrzymać pomoc żywnościową – krok po kroku

Osoby spełniające wymienione powyżej kryteria powinny zgłosić się do właściwego dla ich miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do placówki partnerskiej wydającej żywność. Organizacje partnerskie w Podprogramie 2016 to: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polski Czerwony Krzyż (PCK). Organizacje te pomogą osobom potrzebującym w nawiązaniu kontaktu z OPS i uzyskaniu dokumentu uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej.

OPS wyda skierowanie, które będzie zawierało m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisze osobę bądź rodzinę na listę zakwalifikowanych do takiej pomocy. Skierowanie do otrzymania takiego wsparcia wydawane jest na czas trwania podprogramu i zachowuje ważność nawet w przypadku tymczasowej poprawy sytuacji osoby potrzebującej. Ci, którzy otrzymali skierowanie lub zostali przez OPS wpisani na listę osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłosić się po nią do organizacji partnerskiej, która zajmuje się dystrybucją żywności. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się bezpośrednio do organizacji partnerskich wydających żywność, bez konieczności uprzedniego uzyskania skierowania w ośrodkach pomocy społecznej.

Jakie organizacje zajmują się dystrybucją żywności, czyli gdzie konkretnie otrzymamy żywność?

Artykuły spożywcze są wydawane przez: Caritas Polska, Federację Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polski Czerwony Krzyż (PCK). Są jeszcze organizacje partnerskie regionalne (OPR), na przykład Okręgowe Banki Żywności, lokalne oddziały PCK lub lokalne oddziały PKPS czy też Caritas diecezjalny, które dystrybuują żywność bezpośrednio wśród osób potrzebujących lub przekazują do dalszej dystrybucji organizacjom partnerskim lokalnym (OPL). Jednocześnie placówki partnerskie regionalne oraz lokalne realizują działania towarzyszące mające na celu wsparcie osób w pokonywaniu trudności życiowych.

Informacje na temat najbliższych organizacji partnerskich wydających pomoc żywnościową można uzyskać w ośrodkach pomocy społecznej lub we właściwych miejscowo organizacjach partnerskich regionalnych.

Jakie produkty spożywcze można otrzymać?

W ramach pomocy są wydawane artykuły spożywcze, z których można przygotować pełnowartościowe posiłki oraz których termin przydatności do spożycia jest dość długi, m.in.: artykuły skrobiowe, mleczne, warzywne i owocowe, mięsne, cukier i tłuszcze. Gotowe posiłki wydawane są nieodpłatnie.

Działania towarzyszące

Wszystkie Organizacje Partnerskie wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania można podzielić na kategorie:
1. Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ 2014-2020.

2. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania, przeciwdziałania marnowaniu żywności, uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych i nabycia umiejętności komponowania codziennej diety.

3. Warsztaty edukacji ekonomicznej, nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Organizacje Partnerskie rozpoczęły realizację działań towarzyszących w IV kwartale 2016 r.

Warsztaty są organizowane w ścisłej współpracy z miejscowymi OPS, a prowadzą je osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem: działacze OP, wolontariusze, szkoleniowcy, dietetycy, psychodietetycy, trenerzy. Aby nie narażać beneficjentów na dodatkowe koszty związane z dojazdem, OP starają się organizować działania towarzyszące w dniu wydawania paczek żywnościowych. Informacje o miejscu, czasie i tematyce warsztatów są przekazywane przez koordynatorów OP, znajdują się na plakatach, które każdorazowo są wywieszane w lokalnych placówkach i właściwych terenowo OPS, są umieszczane na stronach www OP. Na zakończenie działań uczestnicy zazwyczaj otrzymują materiały edukacyjne.

Informacje uzyskaliśmy od:
Emilii Andruszkiewicz - koordynatora ds. zbiórek żywności, Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok,
Michała Jakonowicza, koordynatora programów żywnościowych w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej,
Urszuli Gryndzi z oddziału Rejonowego PCK, Dawida Szkudlarka z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
Zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Więcej informacji:
Caritas Polska
ul. Okopowa 55;
01-043 Warszawa;
tel. 22-334-85-00, 22- 334-85-85;
www.caritas.pl.

Federacja Polskich Banków Żywności
Al. Jerozolimskie 30 lok. 8;
00-024 Warszawa;
tel. 22-654-64-00
www.bankizywnosci.pl.

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Rada Naczelna
ul. Wiejska 18 lokal 20;
00-490 Warszawa;
tel. 22-621-58-77, 22-629-63-26;
www.pkps.org.pl

Polski Czerwony Krzyż
ul. Mokotowska 14;
00-561 Warszawa;
tel. 22-326-12-00;
www.pck.pl

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE