Województwo łódzkie: Rekordowo wysoka fala kulminacyjna na Warcie i Pilicy

2010-05-23 17:47

Nadal istnieje wysoki poziom zagrożenia powodziowego w województwie łódzkim. Stan wód na wszystkich rzekach utrzymuje się powyżej stanów alarmowych. Na terenie 26 gmin wprowadzono alarm przeciwpowodziowy, zaś w kolejnych 8 obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Alarm przeciwpowodziowy wprowadzono w gminach: Świnice Warckie, Łęczyca, Góra Św. Małgorzaty, Piątek, Grabów, m. Łęczyca, Poddębice, Wartkowice, Sędziejowice, Łask, Widawa, m. Tomaszów Maz., Inowłódz, Działoszyn, Nowa Brzeźnica, Szadek, Galewice, Wieruszów, Radomsko, Żytno, Gidle, Burzenin, Aleksandrów i Sulejów.

Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w gminach: Witonia, Daszyna, Uniejów, Pęczniew, Zadzim, Dalików, Dobroń, Przedbórz.

Fala kulminacyjna powodziowa przemieszcza się na rzece Warcie i w chwili obecnej znajduje się na wysokości Burzenina (stan wody 419 cm - co stanowi 130 cm powyżej stanu alarmowego), zaś na rzece Pilicy mija Sulejów (stan wody 369 cm - co stanowi blisko 1,5 metra powyżej stanu alarmowego) i dociera już do zbiornika sulejowskiego.

Od kilku dni prowadzone są zwiększone zrzuty wody ze zbiorników Sulejów i Jeziorsko które mają na celu przygotowanie ich do zretencjonowania większej ilości wód powodziowych.