Zabierz na wakacje kartę EKUZ i lecz się bezpłatnie

2022-06-22 0:05
Zabierz na wakacje kartę EKUZ i lecz się bezpłatnie zdjęcie otwierające
Autor: Materiały prasowe

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dzięki karcie EKUZ otrzymasz pomoc medyczną w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej na identycznych zasadach, jak osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujesz. A to oznacza, że jeśli w jakimś państwie obowiązują dopłaty, ty również musisz je uiścić.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza twoje prawo do korzystania ze świadczeń medycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA, czyli Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. W razie nagłej choroby lub wypadku karta EKUZ uprawnia cię do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Możesz skorzystać z tamtejszego systemu ochrony zdrowia na takich samych zasadach, jak osoby mające ubezpieczenie zdrowotne w tych państwach.

Pamiętaj jednak, że zakres finansowanych w ramach EKUZ rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach. Np. w Austrii za niektóre świadczenia trzeba zapłacić, mimo że w Polsce są one bezpłatne. Jeden dzień pobytu w szpitalu kosztuje tam od 12 do 20,10 euro. Podobnie jest w Niemczech – za dzień w szpitalu zapłacisz 10 euro. W Chorwacji płacisz nie tylko za pobyt w szpitalu (20 proc. kosztów leczenia, ale nie więcej niż 60,13 proc. podstawy budżetowej, która wynosi obecnie 3326 kun), ale także za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (10 kun).

Dzięki karcie EKUZ masz prawo do leczenia:

  • niezbędnego i nieplanowanego,
  • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
  • na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa.

Karta EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce (płaci w ZUS ubezpieczenie zdrowotne). Mogą otrzymać ją też niektóre osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do 18 lat, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Wniosek o wydanie EKUZ możesz złożyć:

  • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
  • przez Internetowe Konto Pacjenta,
  • pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ,
  • pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymasz od ręki.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), informację o karcie EKUZ znajdziesz w zakładce „Moje konto”, poniżej informacji o twoim ubezpieczeniu zdrowotnym. Następnie wybierz przycisk „Złóż wniosek”.

Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana na 3 lata. Dzieci i młodzież, którym przysługuje EKUZ, otrzymają kartę ważną do ukończenia 18. roku życia. EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn, będzie ważna aż 20 lat. Wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Masz pytania? Zadzwoń!

Skontaktuj się z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. Infolinia działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne.

Zabierz na wakacje kartę EKUZ i lecz się bezpłatnie zdjęcie na koniec
Autor: Materiały prasowe