Zadania NBP

2019-09-21 0:14
NBP – bank naszego państwa
Autor: Materiały Prasowe

NBP jest bankiem naszego państwa. Prowadzi rachunki bankowe rządu oraz instytucji centralnych. Dzięki temu Polska zachowuje niezależność decyzji w zakresie finansów. NBP jest bankiem emisyjnym naszej waluty - Złotego. Polski Złoty wprowadzony został ustawą w 1919 r. i od tamtego czasu jest znakiem naszej suwerenności ekonomicznej.

NBP emituje także monety i banknoty kolekcjonerskie upamiętniające ważne dla naszej wspólnej pamięci i historii wydarzenia, miejsca oraz osoby. NBP jest bankiem dla banków komercyjnych. Dba, by zgromadzone w bankach nasze pieniądze były bezpieczne. Wspiera banki tak, by zapewnić stabilność oraz płynność przekazów pieniężnych między bankami. NBP zaopatruje banki także w gotówkę.

Organami Narodowego Banku Polskiego są Prezes, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd. NBP jako niezależny bank centralny stoi na straży całego polskiego systemu bankowego. Dobra kondycja naszego systemu finansowego przekłada się na zaufanie inwestorów do polskiej gospodarki. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o poziomie obowiązujących stóp procentowych określają cenę pożyczania pieniądza. Bank centralny pełni również ważną funkcję wspomagającą rząd RP. Prowadzi obsługę zobowiązań i należności zagranicznych, jak również odpowiada za utrzymywanie relacji z przedstawicielami międzynarodowych organizacji finansowych.

W ten sposób buduje nasz wspólny międzynarodowy wizerunek. Narodowy Bank Polski jest cenionym ośrodkiem naukowo-badawczym na bieżąco analizującym rynki, sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, sytuację finansową banków i funduszy inwestycyjnych. NBP gromadzi oraz zarządza rezerwami dewizowymi kraju. Polski system bankowy uznawany jest za jeden z najbezpieczniejszych i najstabilniejszych na świecie. Narodowy Bank Polski prowadzi aktywną działalność edukacyjną. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka to nowoczesna multimedialna placówka edukacyjna przybliżająca wiedzę z zakresu historii oraz współczesnych finansów i bankowości. Działalność Narodowego Banku Polskiego skutecznie buduje dobrą pozycję oraz renomę Polski na rynkach finansowych.

Weź udział w konkursie z NBP

Do wygrania: 10 zestawów polskich monet powszechnego obiegu

Rozwiąż krzyżówkę i odpowiedz na pytanie nawiązujące do artykułu: Która z funkcji Narodowego Banku Polskiego jest z twojego punktu widzenia najistotniejsza? Hasło krzyżówki wraz z odpowiedzią (max. 180 znaków) wyślij do dnia 4 października SMS-em pod nr: 605 783 415 (Koszt SMS zgodnie z taryfą operatora) lub mailem na adres: konkurs@se.pl [regulamin

NBP – bank naszego państwa
Autor: NBP
Najnowsze