Zielony KGHM

i

Autor: Materiały prasowe

Ekologia

Zielony KGHM

2023-08-18 0:05 Materiał sponsorowany

Dbanie o środowisko naturalne i czyste powietrze to być może najważniejsze zobowiązanie wobec regionu, z którego KGHM wzorowo się wywiązuje. Spółka przyjęła ambitną politykę klimatyczną, w której zadeklarowała osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r. Celem strategicznym jest zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w 50 proc. ze źródeł własnych i OZE do końca 2030 r.

KGHM wprowadza w życie ideę zrównoważonego rozwoju i prowadzi gospodarkę o obiegu zamkniętym. Polska Miedź, jako jedyna firma z Polski, została wyróżniona w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 r. Znalazła się w zestawieniu ponad 6 tys. podmiotów z całego świata, które dokładają jak największych starań w celu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Inwestycje ekologiczne

Unia Europejska wydała zbiór rekomendacji (Najlepsze Dostępne Techniki BAT), które określają docelowe wielkości emisji gazów powstających w procesach technologicznych przy produkcji metali nieżelaznych – miedzi, ołowiu, cynku, niklu, metali szlachetnych i innych. KGHM te rekomendacje wciela w życie, realizując swój program inwestycji BATAs. Spółka inwestuje w nowe instalacje technologiczne, a także modernizuje te już istniejące. Dzięki temu, mimo rosnącej produkcji górniczej, emisja pyłów jest konsekwentnie obniżana. Od 2010 r. do 2021 r. spadek wyniósł aż 71 proc. W tej dziedzinie spółka zrobiła już praktycznie wszystko, co było możliwe przy obecnych możliwościach technicznych. O 79 proc. spadła także emisja pyłów w hutach.

Emisja siarki spadła o prawie 80 proc. od 2010 r. do 2021 r., a arsenu od 2018 r. do 2021 r. już o 50 proc.

Udało się też zagospodarować odpady z hut – powstały z nich kruszywa, czyli materiał używany w budownictwie, głównie drogowym. Ponadto huty odzyskują miedź z odpadów i ze złomów.

Zielony KGHM

i

Autor: Materiały prasowe

Sztandarowy projekt – Solinox

W legnickiej hucie rozpoczął pracę innowacyjny węzeł Solinox, czyli instalacja oczyszczania gazów poprocesowych. To proces oczyszczania gazów już na najwyższym światowym poziomie. Inwestycja jest jednym z elementów Programu BATAs.

Do istniejącej już instalacji SOLINOX zostały dobudowane dwa nowe węzły. Pierwszy służy do usuwania arsenu, a drugi do usuwania rtęci. Usuwanie arsenu obywa się w układzie wysokoefektywnych elektrofiltrów, rtęci – w wieży kalomelowej. Źródłem wody zużywanej przez SOLINOX są oczyszczone wstępnie ścieki z innej instalacji.

Zielony KGHM

i

Autor: Materiały prasowe

Mniejszy ślad środowiskowy

Ślad środowiskowy to narzędzie służące do określenia wpływu produktu lub przedsiębiorstwa na środowisko. KGHM zlecił wykonanie analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE Instytutowi Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Analizy potwierdzają, że huty KGHM (Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Cedynia) produkują metale w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami.

Priorytetowa bioróżnorodność

KGHM intensywnie działa na rzecz zachowania bioróżnorodności. Tam, gdzie nie jest to możliwe, stara się zrekompensować utraconą różnorodność oraz odpowiedzialnie zarządzać ziemią i lasami. W prace zaangażowani są eksperci z różnych dziedzin m.in. ornitolodzy, zoolodzy, botanicy. Nic więc nie dzieje się przypadkowo.

Na terenach byłych stref ochronnych utworzono tereny leśne np. przy HM Legnica tereny leśne zajmują ok. 385 ha, a przy HM Głogów - 872 ha. Gnieździ się tu ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność. Spacerujące w pobliżu HM „Głogów” sarny, daniele, zające czy bażanty nikogo już nie dziwią.

KGHM wspomaga zalesianie terenów, na których działa. Tylko w 2022 r. posadzono ponad 600 tys. drzew. Spółka finansuje działania ochronne na rzecz zwierząt i owadów.

HM „Głogów” podejmuje też starania w celu utrzymania prawidłowej retencji wody, co jest niezwykle ważne podczas corocznej suszy.

HM „Głogów” współpracuje też z lokalnymi pszczelarzami, umożliwiając im ustawianie swoich uli na terenach łąkowych i leśnych zakładu. Pasieki powstały też przy obiektach należących do Polskiej Grupy Uzdrowisk KGHM Polska Miedź SA oraz przy Zakładach Górniczych Lubin.

Sokoły na kominie

Od jesieni 2008 r. na kominie Huty Miedzi Głogów II tzw. „koniczynce”, znajduje się platforma lęgowa. Od chwili montażu w HM „Głogów” wykluły się 43 sokoły, z czego 42 zostały zaobrączkowane. Życie tych zagrożonych wyginięciem ptaków można oglądać on-line poprzez stronę Stowarzyszenia „Sokół”: https://www.peregrinus.pl/pl/glogow

Zielony KGHM

i

Autor: Materiały prasowe

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Miedziowy gigant aktywnie włączył się w pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Ponad 250 uchodźców znalazło dom w opłaconych przez spółkę ośrodkach, przekazano także dużo darów.

KGHM opłacił uchodźcom 140 miejsc noclegowych w uzdrowiskach. Dofinansował też 40 miejsc noclegowych z wyżywieniem dla uchodźców przyjętych przez lokalny samorząd. Spółka zorganizowała transport uchodźców do punktów pobytowych. Opłaciła darmowe ciepłe posiłki dla tysięcy uchodźców przy Dworcu Centralnym w Warszawie. Przekazała setki łóżek, kompletów pościeli i kołder oraz kosmetyków na rzecz samorządowych punktów dla uchodźców oraz wysłała dziesiątki tysięcy litrów wody butelkowanej na granicę polsko-ukraińską.

KGHM zorganizował pomoc medyczną, psychologiczną, prawną oraz w zakresie tłumaczeń. Setki pracowników firmy zaangażowało się jako wolontariusze w pracę na rzecz uchodźców z Ukrainy. Spółka współpracowała z samorządami i innymi firmami na rzecz uchodźców.

Pomoc powędrowała także do Ukrainy – KGHM wysłał transport medykamentów do szpitali, a także przekazał dary z lokalnych zbiórek.

kghm logo

i

Autor: Materiał prasowy