morfologia krwi

i

Autor: Getty Images Próbki krwi do badania

Profilaktycznie

Badanie krwi nie boli. Wrzesień jest Światowym Miesiącem Świadomości Nowotworów Krwi

2023-09-04 18:57

Nowotwory krwi stanowią ok. 6 proc. wszystkich przypadków nowotworów na świecie. W Polsce zmaga się z nimi ponad 100 tys. osób. Liczba zachorowań wzrosła w ciągu ostatnich lat dwukrotnie. Zacznij od badania krwi – apelują hemato- i onkolodzy oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Wczesne wykrycie to szansa na skuteczne leczenie. Badanie krwi nie boli!

Z leczeniem z chorób nowotworowych

w Polsce jest tak, że się poprawia, ale nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. Mówi się, że hematoonkologia to lokomotywa postępu całej onkologii. To właśnie tutaj powstaje najwięcej rewolucyjnych, nowoczesnych terapii, które precyzyjnie atakują komórki rakowe i są mniej obciążające dla organizmu od klasycznej chemioterapii. Trend odchodzenia od chemioterapii widać również w naszym kraju. – W ostatnich latach praktycznie każda lista refundacyjna zawierała terapie, w tym nowoczesne terapie celowane, dla kolejnych grup pacjentów z nowotworami krwi, co z ulgą przyjęli zarówno pacjenci jak i klinicyści.

– W odniesieniu do potrzeb refundacyjnych – powiem przewrotnie, że potrzebujemy białych plam w hematoonkologii. To one oznaczają, że dzieje się postęp, że pojawiają się nowe terapie. Realnie jednak, w ostatnim czasie w Polsce wszystkie najpilniejsze potrzeby zostały zaadresowane. Teraz zależy nam na docieraniu do mniejszych grup chorych, aby optymalizować i indywidualizować terapię oraz wypracować zmiany systemowe, aby w pełni wykorzystywać potencjał refundowanych terapii – podkreśla prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zdaniem eksperta: Morfologia krwi z rozmazem

W zależności od miejsca powstania nowotwory krwi

dzieli się na dwie grupy: nowotwory układu krwiotwórczego, które wywodzą się ze szpiku kostnego i nowotwory limfoidalne, które wywodzą się z układu chłonnego. Tak proste badanie, którym jest morfologia krwi, ma zasadnicze znacznie w diagnozowaniu jej nowotworów. Stwierdzając prosto z mostu: na jego podstawie możemy dowiedzieć się o rozwijających się chorobach krwi (i nie tylko tych nowotworowych). Morfologia krwi obwodowej pozwala wykryć nowotwory krwi we wczesnym stadium. Rak wcześnie wykryty… Znacie tę regułę. Z wykrytym zbyt późno, różnie bywa.

Ostra białaczka szpikowa (AML) jest trudnym do leczenia, rzadkim nowotworem krwi. W przypadku AML czas jest kluczowy, bo wczesna diagnoza to warunek skuteczności terapii. W zeszłym roku zaszła ogromna zmiana w leczeniu tej grupy pacjentów, którzy wcześniej mogli polegać jedynie na wyniszczającej chemioterapii. Od tamtej pory pacjenci dostali dostęp do innowacyjnych terapii celowanych i obecnie są leczeni zgodnie ze światowym standardem.

Przewlekła białaczka szpikowa (CML) może dotyczyć nawet do 20 proc wszystkich rozpoznań białaczek u dorosłych. Wprowadzenie do terapii CML nowej grupy leków – inhibitorów kinazy tyrozynowej BCR-ABL (IKT) zrewolucjonizowało leczenie tej choroby. – Przed erą inhibitorów mediana przeżycia pacjentów z CML wynosiła około 3-4 lat, aktualnie nie różni się istotnie od populacji ogólnej przypomina – przypomniała, podczas konferencji promującej kampanię, prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor z Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Chłoniaki to duża grupa nowotworów

wywodzących się z układu chłonnego. Co roku w Polsce diagnozuje się ok. kilka tysięcy przypadków zachorowań. Najczęściej na trzy jego typy. Pojawiło się na liście refundacyjnej kika nowych terapii. A wraz z tym nowa nadzieja dla chorych. Nawrotowy i oporny na leczenie szpiczak plazmocytowy. W jego leczeniu w ciągu ostatniego roku wiele się zadziało i dostęp do nowych terapii systematycznie zwiększa się.

Na marcowej liście refundacyjnej znalazły się cztery nowe terapie, kolejna pojawiły się na liście lipcowej. Mielofibroza i czerwienica prawdziwa. Kolejny nowtwór krwi. Pacjenci z zaawansowanym stadium tej choroby często wymagają transfuzji krwi. Duże nadzieje budzi - luspatercept, lek stymulujący tworzenie krwinek czerwonych…

Można byłoby wymieniać jeszcze wiele innych nowotworów krwi i terapii stosowanych w ich leczeniu. Nie chodzi o to. To domena onkologów. Lepiej dla nich i dla pacjentów jest, gdy choroba została wcześnie wykrytą. Wystarczy zrobić sobie raz do roku badani krwi. Długo to nie trwa, nawet niewiele kosztuje, a może być tak cenne, jak… bezcenne jest życie. Przy czym osoby z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, choroby serca i niektóre choroby układu krwiotwórczego) powinny wykonywać badania częściej, w zależności od zaleceń lekarza. Nie mówiąc już o tym, powtórzymy, że takie badanie jest pomocne w diagnozowaniu innych chorób!

Sonda
Czy bierzecie udział w badaniach profilaktycznych raka?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze artykuły