Przewlekła białaczka limfocytowa – nowotwór osób starszych

i

Autor: materiały prasowe

Chorzy na ostrą białaczkę limfoblastyczną czekają. Nowe terapie pomagają doczekać przeszczepu

2020-12-16 6:29

Podstawą leczenia jednego z nowotworów krwi, ostrej białaczki limfoblastycznej, jest chemioterapia. Pojawia się jednak coraz więcej leków, skuteczniejszych i bezpieczniejszych, bo mniej toksycznych od niej. W Polsce dorośli chorujący na ten rodzaj nowotworu mają do nich ograniczony dostęp. Co prawda w zeszłym roku jeden z tych nowoczesnych leków stał się dla nich dostępny w ramach programu lekowego. Lek aktualnie wyczekiwany (inotuzumab ozogamycyny) daje szansę tym chorym, u których dotychczasowa terapia nie przyniosła rezultatów i chorym z ostrą postacią choroby.

Niestety u części chorych obserwuje się oporność na leczenie, a u części, mimo uzyskanej remisji, choroba wraca. Sytuacja jest wtedy dramatyczna, ponieważ oporne białaczki bardzo źle odpowiadają na chemioterapię i czas przeżycia pacjentów jest krótki. Dlatego potrzebny jest dostęp do terapii, które przełamywałyby to złe rokowanie.

Oba leki stanowią tzw. terapię pomostową, gdyż przygotowują pacjenta do przeszczepu szpiku – metody nie dla każdego pacjenta, ale pozwalającej na całkowite wyleczenie.

Walka z czasem i chorobą

Ponieważ choroba ma niezwykle dynamiczny przebieg, celem leczenia jest zastosowanie w jak najkrótszym czasie skutecznej terapii. Dlatego tak ważne jest zastosowanie ukierunkowanego leczenia.

Nowoczesne przeciwciała monoklonalne doskonale radzą sobie z tymi komórkami białaczkowymi (resztkowymi), które mogą pozostawać w organizmie po klasycznej chemioterapii.

Polscy hematoonkolodzy apelują do Ministerstwa Zdrowia o możliwy wybór terapii tak, by mogli zaproponować choremu leczenie, które w szybkim czasie pozwoli na przeprowadzenie transplantacji szpiku.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze artykuły