Szpitale "marszałkowskie" toną w długach i przedstawiają strategie naprawcze [AUDIO]

2019-11-08 19:22 Mateusz Kasiak
Zadłużone szpitale
Autor: Mateusz Kasiak

Po Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, następne placówki medyczne w regionie mają kłopoty i przedstawiają plany naprawcze.

Wstępne programy naprawcze poznał i zatwierdził już Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, a także Zarząd i Marszałek Województwa Lubelskiego. Koncepcje będą podlegały jeszcze uszczegółowieniu i szerszym dyskusjom medycznym i specjalistycznym. Wszystko zależy od potrzeb i problemów konkretnego podmiotu medycznego. Do tej pory szerzej poznaliśmy program naprawczy Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Przypomnijmy, placówka planuje zamknięcie oddziałów neurologicznego i wewnętrznego oraz poradni logopedycznej oraz neurologicznej, a część szpitala wraz z personelem przenieść do innej placówki podległej Samorządowi Województwa Lubelskiego.

Zadłużone szpitale ze strategiami naprawczymi

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, podmioty lecznicze, które uzyskały ujemne wyniki finansowe w 2018 roku, są zobowiązane do opracowania i wdrożenia tzw. planów naprawczych. - Chodzi o to, aby jednostka mogła funkcjonować i aby mogła na bieżąco realizować swoje zobowiązania finansowe - wyjaśnia Remigiusz Małecki, rzecznik Marszałka Województwa Lubelskiego.

- Zadłużone szpitale są zobowiązane przedstawić strategie - komentuje Radiu Eska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Swoje plany naprawcze przygotowały do tej pory:


1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (zadłużenie na poziomie prawie 370 milionów złotych).
2. SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie (ponad 95 milionów złotych).
3. SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (prawie 92 miliony złotych).
4. WSS w Chełmie (ponad 108 milionów złotych).
5. COZL im św. Jana z Dukli (ponad 98 milionów złotych).
6. SP WSP w Radecznicy (ponad 2 miliony złotych).
7. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie (ponad milion złotych).

W sumie, 18 podległych marszałkowi podmiotów leczniczych jest zadłużonych na 861 milionów 871 tys. 282 zł (dane z 30 czerwca 2019r.)

Informacja o zadłużeniu placówek medycznych zaniepokoiła pacjentów.

- Mam obawy - powiedziała nam pacjentka szpitala przy al. Kraśnickiej. - Służba zdrowia w Polsce...no ciężko - dodaje pacjent Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. - Nie będziemy się mogli leczyć. Trzeba będzie nas "w dołeczek" - odpowiedziała nam mieszkanka Lublina.

- Nie będziemy się mogli leczyć. Trzeba będzie nas w "dołeczek" - pacjenci przerażeni długami lubelskich szpitali

Część przygotowanych koncepcji - podobnie jak w przypadku Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie - również zakłada restrukturyzację w oparciu o fuzję, częściowe przenosiny lub zmiany personalne. Nie są to jednak plany ostateczne. Programy wymagają konsultacji i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Szpital Papieski w Zamościu również potwierdza restrukturyzację

Przedłożenie wstępnego planu naprawczego i zaakceptowanie go przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Lubelskiego potwierdza, m.in. dyrekcja SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Oszczędności w zamojskiej placówce mają polegać na zmianach organizacyjnych lecznicy i - jak podkreśla dyrektor - będą to zmiany pozamedyczne, a więc nie powinny dotknąć ani personelu, ani uderzyć w jakość świadczonych usług medycznych.

- Zarząd jednogłośnie przegłosował, że zdrowie pacjentów jest najważniejsze i owszem oszczędności tak, ale wszystko to, co robimy służy oszczędnościom, ale nie na pacjentach. Ten program [naprawczy, dop. red.] został jednogłośnie przyjęty. To będą zmiany organizacyjne, które przyniosą oszczędności - tłumaczy lek. Andrzej Mielcarek, dyrektor Szpitala Papieskiego w Zamościu.

- Będzie to restrukturyzacja pozamedyczna - wyjaśnia Radiu Eska lek. Andrzej Mielcarek, dyrektor Szpitala Papieskiego w Zamościu

Podczas ostatniego rozdania z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zamojska placówka otrzymała największe dofinansowanie unijne, tzw. promesę ekologiczną, na termomodernizację obiektów technicznych i medycznych. Wartość dofinansowania ze środków EFRR to ponad 3 miliony złotych. Ogólna wartość projektu to prawie 4,5 miliona złotych. Dzięki funduszom szpital zmieni systemy grzewcze i wentylacyjne, tym samym przestanie używać pieców węglowych. Ma się to przełożyć na oszczędność pieniędzy, co - zdaniem dyrekcji - pośrednio wpłynie na jakość świadczeń, bezpośrednio zaś na komfort pobytu pacjenta w szpitalu.