Pandemia musi nas oduczyć egoizmu

2020-07-31 10:26 Materiał Partnerski
Pandemia musi nas oduczyć egoizmu
Autor: Materiały Prasowe

Te słowa ministra Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego, stały się mottem spotkania Rady Ekspertów ds. Chorób Zakaźnych Medycznej Racji Stanu, której uczestnicy w obecności: decydentów, parlamentarzystów, przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Praw Pacjenta omawiali najpilniejsze wyzwania zakaźnicze w Polsce.

Kontekst zagrożeń COVID-19 był, co oczywiste, tematem wiodącym, ale niejedynym.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się w przeddzień obchodów Światowego Dnia WZW przypominali, że każdego roku na raka wątroby spowodowanego wirusem HCV umiera w naszym kraju ponad 1000 osób.

Prowadzący dyskusję prof. Robert Flisiak – prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, odniósł się do tej dramatycznej statystyki przypominając, że zakażenie HCV przez wiele lat może nie dawać czytelnych objawów, stwarzając zagrożenie dla życia chorego.

Dlatego, tak ważne jest byśmy budzili świadomość, dotyczącą możliwych dróg zakażenia i potrzeby wykonywania badań na obecność HCV.

Dobrą wiadomością jest pełen dostęp polskich pacjentów do leków uznanych, jako światowy standard leczenia wirusowego zapalenia wątroby. „I oby tak pozostało” dodał prof. Flisiak, przestrzegając przed pokusą dokonywania jakichkolwiek zmian w programie, który jest od 2015 roku dobrodziejstwem dla chorych.

Dr Janusz Meder - prezes Polskiej Unii Onkologii, przypomniał, że tak wysoka skuteczność dostępnych dziś terapii pozwala odmienić los pacjentów zakażonych wirusem HCV, ratując ich życie.

Dr Michał Sutkowski - przewodniczący Rady i rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dodał, że uzyskany, mądrą decyzją ministerstwa zdrowia z 2015 roku, dostęp do leków, które przynoszą efekt terapeutyczny już w kilka tygodni od podania, to wielki sukces medycyny. Co oznacza przede wszystkim dla pacjenta - wygraną ze śmiertelną chorobą, a także dzięki wyeliminowaniu częstych hospitalizacji związanych z leczeniem, kosztownych interwencji chirurgicznych, w tym przeszczepów - to ogromna oszczędność dla budżetu państwa.

Dr Sutkowski zadeklarował, także gotowość swego środowiska do włączenia się w ważny proces jakim jest minimalizowanie ryzyka zakażeń poprzez, jak najwcześniejsze wychwytywanie przypadków nieuświadomionych.

Wątek onkologiczny w kontekście wyzwań zakaźniczych kontynuował dr Janusz Meder przypominając, jak wielkim sukcesem w walce z nowotworami spowodowanymi zakażeniem HPV są szczepionki . Zaznaczył również, że jednym z największych wyzwań w naszym kraju jest wyeliminowanie raka szyjki macicy i innych nowotworów, wywoływanych obecnością tego wirusa, odpowiedzialnego, aż za 10 tysięcy zachorowań rocznie.

Możliwość eliminacji czynnika sprawczego, jakim jest zakażenie wirusem HPV nakazuje postawiać pytanie: Jak powinna być realizowana profilaktyka pierwotna schorzeń zależnych? Całkowite wyeliminowanie zagrożeń wymaga wytworzenia odporności zbiorowiskowej, możliwej do uzyskania dzięki zaszczepieniu jak największej grupy dziewcząt oraz skutecznej realizacji badań przesiewowych u kobiet dojrzałych, niekwalifikujących się do szczepienia.

Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada przeprowadzenie szczepień przeciwko HPV u dziewczynek od 2021 roku i chłopców od 2026.

Prof. Jarosław Pinkas  oraz prof. Andrzej Horban - Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych stanowczo podkreślali, że szczepienia ochronne są filarem zdrowia publicznego. Zarówno zachowania profilaktyczne, chroniące najsłabszych członków społeczności przed zakażeniem COVID-19, tj. noszenie maseczek, mycie rąk, utrzymanie dystansu społecznego, tak jak decyzja o zaszczepieniu się przeciwko grypie może być tym gestem empatii i solidarności, który pozwoli uratować wiele istnień.

Uczestnicy spotkania zaapelowali, aby dotrzeć z tą informacją jak najszerzej, przed kolejnym sezonem grypowym, który w kontekście zagrożeń COVID-19 może stanowić ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu z nas, ale także dla wydolności naszego systemu opieki zdrowotnej.

Eksperci zgłosili postulat objęcia darmowymi szczepieniami grup największego ryzyka, a nawet wyrazili zasadność udostępnienia ich wszystkim, którzy podejmą decyzję o gotowości do zaszczepienia się przeciwko grypie.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów podjęty został przez prof. Teresę Jackowską – Konsultant Krajową w dziedzinie Pediatrii, temat walki z zagrożeniami rotawirusowymi. Jest to problem trudnych doświadczeń wielu polskich rodzin, powodujący w Polsce ok. 250 tysięcy zachorowań i ponad 50 tysięcy hospitalizacji rocznie.

Warto pamiętać, że wspomniane hospitalizacje to dla systemu ochrony zdrowia koszt ponad 130 mln zł rocznie. Dodatkowym obciążeniem są, wynoszące ok. 40 mln złotych, wydatki związane z absencją rodziców w pracy. Tymczasem  szacunkowy koszt szczepienia wszystkich nowo urodzonych dzieci to ok. 70 mln zł rocznie. 

Zdaniem ekspertów należy brać te liczby pod uwagę, rozważając wprowadzenie powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciwko rotawirusom od 2-go r. ż. dziecka, także w trosce o bezpieczeństwo ich otoczenia. Słuszność takiej decyzji potwierdzają doświadczenia innych krajów, a dodatkowym argumentem staje się dziś minimalizowanie ryzyka zakażeń COVID-19 poprzez zmniejszenie skali zagrożeń zakażeniami wewnątrzszpitalnymi.

Podejmując główne wątki obrad, współzałożyciele Medycznej Racji Stanu - dr Michał Sutkowski i prof. Paweł Kowal z Sejmowej Komisji Zdrowia, podkreślili konieczność udziału gremiów eksperckich w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących kondycji zdrowotnej Polaków, szczególnie w dobie pandemii oraz wspólnego wypracowania takich form komunikacji ze społeczeństwem, które będą eliminowały przywołany przez prof. Pinkasa egoizm, a wzmacniały postawy solidarności.

Partner Materiału- Medyczna Racja Stanu

Najnowsze