Uczelnia otwarta dla każdego - kampania edukacyjna „Nauka bez Barier”

2020-01-27 0:00
Uczelnia otwarta dla każdego - kampania edukacyjna „Nauka bez Barier”
Autor: Shutterstock

W Polsce niewielu niepełnosprawnych maturzystów decyduje się na podjęcie studiów. Ma to zmienić kampania edukacyjna „Nauka bez Barier”.

Studenci z niepełnosprawnościami to niespełna 2% spośród ponad 1,2 mln słuchaczy wszystkich typów uczelni. Zapewne byłoby ich więcej, gdyby nie wiele barier, które utrudniają im podejmowanie nauki. To nie tylko niedostosowane architektonicznie budynki uczelni (brak podjazdów, wind, sal wykładowych i ćwiczeniowych, toalet dostosowanych do potrzeb tej kategorii studentów), ale też utrudnienia w dostępie do informacji i pełnej oferty dydaktycznej.

Niestety, często jeszcze jest tak, że szkoły wyższe nie dostrzegają lub nie doceniają potrzeb edukacyjnych osób z orzeczoną niepełnosprawnością lub przewlekle chorych. Chcą to zmienić organizatorzy kampanii „Nauka bez Barier”, czyli Fundacja Neuron Plus. Celem akcji, która potrwa do grudnia 2020 r., jest zmiana nastawienia szkół wyższych do niepełnosprawnych studentów, oraz generalnie promowanie podejmowania edukacji na najwyższym stopniu przez tę grupę młodzieży. Głównym narzędziem kampanii jest strona internetowa www.naukabezzbarier.pl skierowana do kandydatów na studia, studentów, naukowców, przedsiębiorców.

Na portalu przewidziano cztery główne zakładki: przedsiębiorcy, start-upy, środowisko akademickie, baza wiedzy. Na platformie powstał też wirtualny kalendarz dla wszystkich interesariuszy. Studenci, doktoranci czy profesorowie mogą tu rejestrować swoje zespoły badawcze i umawiać spotkania z przedsiębiorcami, którzy będą chcieli włączyć się w ich badania. Na stronie został także uruchomiony ranking uczelni pod względem ich innowacyjności i potencjału naukowego. Punktacja szkół wyższych jest uzależniona od liczby zarejestrowanych osób i prowadzonych projektów naukowo-badawczych. 

Więcej informacji: www.naukabezbarier.pl

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,DIALOG’’ w latach 2019–2020.

Uczelnia otwarta dla każdego - kampania edukacyjna „Nauka bez Barier”
Autor: Materiały Prasowe
Najnowsze