monety

i

Autor: Andrzej Bęben

Cennik NFZ

Z powodu wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, opłaty za te usługi też wzrosły

2023-03-07 19:00

Od 1 marca obowiązują nowe, maksymalne stawki „za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu”. Podstawą wyliczenia takich opłat jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale oraz art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Są to maksymalne stawki. Nie płaci się za dokumenty udostępnione po raz pierwszy. Jednak już za kolejne udostępnienie petent może płacić, ale nie musi, jeśli takiego cennika usług nie wprowadzono w danej jednostce ochrony zdrowia.

NFZ precyzuje: „Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach”.

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie od 1 marca 2023 do 31 maja 2023 r.:

• 13,47 zł (12,96 zł – w poprzednim kwartale) za jedną stronę wyciągu (to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej) albo odpisu (to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem),

• 0,47 zł (0,45 zł) za jedną stronę kopii (to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego) albo wydruku oraz

• 2,69 zł (2,59 zł)za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych.

Wychodzi na to, że najlepiej korzystać z tej ostatniej opcji. Wychodzi na to, że najlepiej korzystać z tej ostatniej opcji. A jeszcze lepiej jest mieć dostęp do IKP (indywidualnego konta pacjenta). Można na nim – zapewnia pacjent.gov.pl – „sprawdzić wszystkie te dokumenty i historię leczenia swojego dziecka do 18. roku życia, a także osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła”.

Krystyna Ptok, szefowa OZZPiP: Szpitale nie są bezpieczne [Super Raport]

Sprawdź, czy odpowiednio dbasz o swoje zdrowie

Pytanie 1 z 15
Czy odwiedzasz dentystę co pół roku?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze artykuły