WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska warszawa Na Ursynowie powstanie Rada Seniorów

Na Ursynowie powstanie Rada Seniorów

29.08.2016, godz. 00:00
Warszawa, stolica, centrum
foto: Super Express

Kandydaci do ursynowskiej Rady Seniorów będą mogli się zgłaszać od 2 do 23 września. Chętni muszą ukończyć 60. rok życia i zebrać minimum 30 podpisów pod swoją kandydaturą.

Celem rady jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Ursynowa, podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej dzielnicy. Jednym z głównych zadań rady jest pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów.

W skład rady, zgodnie z jej statutem, wejdzie nie więcej niż 15 osób, w tym ośmiu przedstawicieli mieszkańców dzielnicy, jeden przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, do pięciu przedstawicieli Rady Dzielnicy Ursynów i jeden przedstawiciel Zarządu Dzielnicy. Członkowie będą pełnili funkcję społecznie, przez trzy lata.

Kandydatem do Rady Seniorów może być każdy, kto ukończył 60 rok życia, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwo umyślne, zamieszkuje na Ursynowie, wyróżnia się działalnością na rzecz seniorów i zbierze co najmniej 30 podpisów osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na Ursynowie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: