WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska warszawa WARSZAWSKIE CZWARTKI. Miasto chroni szkoły, parki i przedszkola

WARSZAWSKIE CZWARTKI. Miasto chroni szkoły, parki i przedszkola

29.09.2016, godz. 07:05
WARSZAWSKIE CZWARTKI. Miasto chroni szkoły, parki i przedszkola
foto: Materiały prasowe

Od soboty 17 września obowiązują zapisy małej ustawy reprywatyzacyjnej. Miasto zakończy wreszcie postępowania dotyczące tzw. śpiochów i nie będzie już zwracało nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne.

Warszawa nie będzie już zwracała nieruchomości wykorzystywanych i przeznaczonych na cele publiczne – szkół, przedszkoli, domów opieki, placówek wychowawczo-opiekuńczych, instytucji kultury, szkół wyższych, obiektów ochrony zdrowia, placów, promenad, parków oraz obiektów i urządzeń transportu publicznego.

Szkoły nie do zwrotu

W poniedziałek 19 września została wydana pierwsza decyzja odmowna, dotyczącą roszczeń do terenu IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza przy ul. Saskiej 59. Wydawane są kolejne, dzięki czemu od roszczeń zwrotowych w stolicy zostanie zwolnionych ponad 150 nieruchomości oświatowych. Miasto nie będzie również zwracało nieruchomości, na których zabudowę, odbudowę czy remont wydano znaczne środki publiczne – np. budynków wybudowanych w całości na gruntach objętych roszczeniem, gdzie wartość nakładów przewyższyła wartość zajętego gruntu, czy budynków odbudowanych w całości lub znacznej części ze środków publicznych. Będzie mogło również wydać decyzję o odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w przypadku realizacji przez podmioty publicznoprawne celów publicznych, zbycia gruntu na rzecz osób trzecich, czy niemożności podziału nieruchomości ze względu na istniejący ład przestrzenny. W tym ostatnim przypadku nie będą zwracane podwórka, przestrzenie wewnątrzosiedlowe oraz tereny zielone.

Kamienice pod ochroną

Nowe przepisy pozwalają również na umorzenie tzw. spraw uśpionych, które toczyły się formalnie od lat powojennych – gdzie wnioskodawcy od czasu złożenia wniosku nie kontaktowali się w żaden sposób z organem prowadzącym postępowanie. Pozwoli to wreszcie na uregulowanie stanu prawnego, przeprowadzenie koniecznych remontów i ochronę lokatorów przed zakusami nabywców roszczeń. Mała ustawa reprywatyzacyjna wprowadziła także zapisy obligujące sądy do bardziej wnikliwej analizy wniosków dotyczących ustanawiania kuratorów. Teraz nie będzie już można ich ustanawiać wobec osób, których miejsca pobytu nie sposób ustalić i istnieją przesłanki, że od dawna nie żyją. Ponadto wszelkich umów dotyczących sprzedaży praw i roszczeń zwrotowych trzeba będzie dokonywać bezpośrednio u notariusza, a miasto zyska możliwość ich pierwokupu, jeśli dotyczą gruntów miejskich.

Mała ustawa reprywatyzacyjna to nasz sukces

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy

– Przez wiele lat zwracaliśmy uwagę na szkody, które wywołuje brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących dekretu Bieruta i na narastające problemy społeczne wywołane zwrotami nieruchomości. Dzięki naszej determinacji w parlamencie ubiegłej kadencji udało się wreszcie przegłosować projekt zmian. Wejście w życie tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej pozwala nam wreszcie na rozwiązanie części problemów z tym związanych. Dzieci i młodzież będą mogły nadal uczyć się w swoich szkołach, ukrócimy proceder handlu roszczeniami i przejmowanie nieruchomości na tzw. kuratora, będziemy mogli ochronić część lokatorów i wyremontować niszczejące budynki.

Decyzje odmowne można wydać wobec:

-153 obiektów oświaty publicznej,
-25 parków,
-10 ambasad,
-5 urzędów centralnych i ministerstw,
-5 obiektów policji,
-1 obiektu straży pożarnej,
-2 państwowych szkół wyższych,
-13 innych instytucji publicznych, w tym żłobków.

Dekret Bieruta

Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (DzU Nr 50, poz. 279) wydany 26 października 1945 r., zwany potocznie dekretem Bieruta, pozbawiał własności właścicieli gruntów dawnej Warszawy. Teren „dekretowy" o powierzchni ok. 14,148 ha stanowi 27,4 proc. powierzchni obecnej Warszawy i znajduje się w granicach Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Pragi-Płd., Pragi-Płn., Bielan, Targówka, Białołęki oraz Ursynowa. Dawni właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni w latach 1947–1949 złożyli ok. 17 tys. Wniosków o przyznanie prawa własności czasowej, z czego większość została odrzucona. Niezrealizowane roszczenia przeszły następnie na spadkobierców, a część z nich została sprzedana osobom trzecim. Prezydent m.st. Warszawy jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosków w przypadkach, kiedy stwierdzono nieważność odmownych orzeczeń. Miasto również ustala i wypłaca odszkodowania za przejęte nieruchomości. Od 1990 roku złożono już ponad 7 tys. wniosków, dokonano ponad 4 tys. zwrotów, a stolica wypłaciła już ponad 1,13 mld zł odszkodowań.

Więcej wiadomości
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: