WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska ZEZNANIE PODATKOWE: Jak korzystnie rozliczyć PIT, co można odliczyć od podatku, a co od dochodu

ZEZNANIE PODATKOWE: Jak korzystnie rozliczyć PIT, co można odliczyć od podatku, a co od dochodu

15.01.2013, godz. 00:10
Jak korzystnie rozliczyć PIT
foto:

Podpowiadamy, co można odliczyć od podatku, a co od dochodu w zeznaniach podatkowych PIT za 2012 rok.

Rewolucji w rozliczeniu podatku za 2012 rok nie ma. Można skorzystać z ulgi na dzieci i Internet. Jedynym wyjątkiem jest wprowadzenie ulgi od wydatków, które podatnik poniósł, odkładając na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Można je odliczyć od dochodu.

Za Internet

Każdy użytkownik Internetu może odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione za korzystanie z sieci. Ulga dotyczy także opłacanego Internetu, z którego korzysta się bezprzewodowo, i to w miejscu niebędącym miejscem zamieszkania podatnika. Limit odliczenia to 760 zł.

Nie ma już konieczności dokumentowania wydatków fakturą VAT. Wystarczy, że masz np. potwierdzenie przelewu bankowego, na którym są dane sprzedawcy i nabywcy oraz kwota, którą wydajesz na opłaty abonamentowe.

Ulga rehabilitacyjna

Przysługuje osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Limity ulgi pozostają bez zmian. Od dochodu można odliczyć 2280 zł za opłacenie przewodnika, koszty utrzymania psa przewodnika, a także koszty używania samochodu. Natomiast wydatki poniesione na przystosowanie mieszkania są bez limitu. Niepełnosprawni mogą też odpisać koszty leków - nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

Warunkiem odliczenia wydatków jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o rencie z tytułu niezdolności do pracy, rencie szkoleniowej lub socjalnej albo orzeczenie o niepełnosprawności uzyskane przed 16. rokiem życia.

Uwaga! Aby odliczyć koszty utrzymania psa przewodnika, pies musi mieć specjalny certyfikat psa asystującego.

Z tytułu darowizny

Limit odpisu od dochodu to 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Te 6 proc. dotyczy łącznie wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika, a więc np. na cele kultu religijnego, na rzecz organizacji pożytku publicznego, na rzecz krwiodawstwa (130 zł za każdy litr oddanej krwi lub osocza).

Do 6 proc. nie wlicza się jednak darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła katolic-kiego ani 1 proc. podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą mogą być odliczone od dochodu w całości, ponieważ w tym wypadku nie ma żadnego limitu.

Uwaga! Należy mieć potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek obdarowanego.

Osoby, które oddają krew, wystarczy, że będą miały zaświadczenie z PCK o ilości oddanej krwi.

Na każde dziecko

Przysługuje na każde dziec-ko, bez względu na wysokość naszych dochodów. Jej limit to 1112,04 zł rocznie na jedno dziec-ko (po 92,67 zł za każdy miesiąc).

Ulga przysługuje na dziecko:

- do 18. roku życia lub

- do 25. roku życia, gdy się nadal uczy,

- bez względu na wiek, gdy dziecko jest niepełnosprawne, a także otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.

Składając PIT, nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Należy jednak mieć akty urodzenia dzieci, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły i okazać je na żądanie urzędu.

Podatnik ma też prawo kontynuować na zasadach praw nabytych odliczenia już nieobowiązujące, do których prawo nabył w poprzednich latach. Do takich ulg zaliczamy ulgę odsetkową (wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe) oraz ulgę związaną z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej.

Agnieszka Mackiewicz (40 l.) z Białegostoku na podlasiu: Skorzystam z ulgi na dziecko

- Każdego roku odpisuję od podatku dochodowego kwotę należną z tytułu wychowywania córki oraz odliczam koszty korzystania z Internetu. Sądzę, że dla każdego podatnika zwrot tych kilkuset złotych z podatku to spora kwota i stałoby się niedobrze, gdyby rząd pozbawił nas tych ulg.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: