Termin ważności prawa jazdy zostanie wydłużony? Projekt ustawy w sejmie

2020-04-09 8:23 Maciej Lubczyński
Prawo jazdy
Autor: East News / PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Bieżąca sytuacja epidemiczna nie sprzyja wyrabianiu dokumentów. Przygotowany projekt nowelizacji ustawy zakłada wydłużenie terminu ważności prawa jazdy i szeregu innych dokumentów oraz uprawnień. Miałyby one pozostać ważne w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zbliża się termin ważności Twoich dokumentów? Nadchodzące zmiany w prawie są dla Ciebie istotne. Projekt nowelizacji ustawy, który trafił pod obrady sejmu zakłada wydłużenie terminu ważności dokumentów i uprawnień. Miałyby one pozostać ważne przez 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Sprawdź: Mandaty w czasie obostrzeń. Przyjmować czy odmawiać przyjęcia?

Planowane zmiany dotyczą zarówno zwykłych kierowców indywidualnych, jak i zawodowych. W projekcie nowelizacji uwzględnione są:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy)
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  • świadectwa kierowcy
  • legitymacje instruktora nauki jazdy
  • legitymacje egzaminatora
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)
  • uprawnień do kierowania pojazdami
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć. Zgodnie z propozycją zmiany w ww. ustawie, zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

Projekt nowelizacji jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu RP.

Najnowsze