Pociągi w Bełchatowie? Linia Piotrków Tryb. – Bełchatów – Bogumiłów w drugim etapie Kolej Plus

2020-11-25 12:07 mj-s
Pociągi w Bełchatowie? Linia Piotrków Tryb. – Bełchatów – Bogumiłów  w drugim etapie Kolej Plus
Autor: Pixabay/ Tama66 Pociągi w Bełchatowie? Linia Piotrków Tryb. – Bełchatów – Bogumiłów w drugim etapie Kolej Plus

Wniosek, jaki Marszałek Województwa złożył w porozumieniu z Bełchatowem oraz gminą Kleszczów do rządowego programu Kolej Plus, został zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru. Oznacza to, że jest duża szansa, aby do Bełchatowa powrócił ruch kolejowy.

Sprawa powrotu kolei do Bełchatowa nabiera rozpędu. Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska podpisała w tej sprawie umowę o partnerstwie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego oraz wójtem gminy Kleszczów dotyczącą wspólnego aplikowania do programu Kolej Plus. Wspólny wniosek dotyczący modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa, przeszedł pozytywnie weryfikację i został zakwalifikowany do drugiego etapu naboru.

- Modernizacja i wydłużenie linii w kierunku zachodnim pozwoli na większe otwarcie Bełchatowa na ruch kolejowy, a w konsekwencji ściągnięcie do naszego miasta nowych inwestorów i turystów – podkreśla prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska. – Bez wątpienia to także jeden z ważniejszych elementów zrównoważonego transportu, który świadczy o nowoczesności i właściwym kierunku rozwoju naszego województwa. Przede wszystkim jednak przywrócenie kolei do Bełchatowa oznacza szybki rozwój nie tylko naszego miasta, ale i całego regionu – dodaje prezydent Czechowska.

W etapie drugim samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Należy w tym miejscu podkreślić, że budowa wspomnianej linii jest wyszczególniona na liście warunkowej w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego. Jednocześnie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazano tę inwestycję jako ważną dla wzmocnienia systemu powiązań międzyregionalnych i regionalnych.

CZYTAJ TAKŻE: GKS Bełchatów:"Jesteśmy oszukiwani" piłkarze i sztab szkoleniowy wydają gorzkie oświadczenie

Przypomnijmy, że powrót kolejowych połączeń zapewnia 85-procentowe dofinansowanie ze środków programu Kolej Plus. Pozostałą część kosztów stanowić będą środki własne samorządów. Budżet rządowego programu wynosi 5,6 mld zł, co przy 15 proc. udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej lub opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z realizacją robót.

Kolej dla Bełchatowa
Autor: UM Bełchatów O modernizację linii nr 24 prezydent Czechowska walczy wspólnie z Marszałkiem Województwa oraz gminą Kleszczów; fot./sierpień 2020
Zobacz jak pobierane jest osocze!