Policja wyszła na ulice Bydgoszczy. Sprawdź co ich do tego skłoniło!

2020-01-24 11:05 EIB
Policja
Autor: Pixaby

Kujawsko-pomorscy policjanci ponownie przeprowadzili wczoraj działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Czynności te ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego wobec tych użytkowników dróg.

Wczoraj (23.01.20) na kujawsko-pomorskich drogach policjanci przeprowadzili wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Pieszy czy rowerzysta są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ w tracie zderzenia z pojazdem nic go "nie chroni". Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp. Tam, gdzie jest to możliwe ruch pieszych  czy rowerzystów i ruch pojazdów jest oddzielony. Niestety, w wielu przypadkach odbywają się one wspólnie, np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego zależy od nich samych.

Najczęstsze błędy popełniane przez pieszych to:

  • przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
  • przebieganie przez jezdnię,
  • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
  • przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Najczęstsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych to:

  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną alkoholem świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Apelujemy również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię. Zachęcamy pieszych i rowerzystów do noszenia odblasków nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach.

W akcji wzięło udział 348 policjantów, którzy ujawnili łącznie 416 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i 29 wobec rowerzystów.

ZOBACZ: Jazda na czerwonym świetle. Policja wzięła pod lupę kierowców. Posypały się mandaty [WIDEO]