Wybory 2020: Co musisz wiedzieć przed drugą turą? Jak głosować w Bydgoszczy? [INFORMATOR]

2020-06-30 18:56 EIB
Wybory prezydenckie 2020. Jak załatwić wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez ePUAP
Autor: Grzegorz Kluczyński

Za niespełna 2 tygodnie, 12 lipca odbędzie się II tura wyborów na Prezydenta RP. Jeśli planujesz tego dnia być poza miejscem zamieszkania, pamiętaj o wzięciu zaświadczenia o prawie do głosowania. Masz na to czas do 10 lipca.

Spis treści

  1. Spis wyborców
  2. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  3. Głosowanie korespondencyjne
  4. Warto wiedzieć:

Spis wyborców

Osoby, które dopisały się do spisu wyborców przed I turą, z automatu będą dopisane w II turze. Nie ma potrzeby ponownego składania wniosku. Osoby, które chcą się dopisać do spisu przed II turą, mają czas do 7 lipca br. Można to zrobić osobiście, w Referacie Ewidencji ludności na ul. Przyrzecze 7-13 pok.101 (w godzinach pracy Urzędu Miasta) lub przez profil zaufany ePUAP.

PRZECZYTAJ: Dostałeś SMS od RCB? Co oznacza ten komunikat?

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli planujesz urlop lub z innych powodów 12 lipca będziesz poza miejscem zamieszkania, pamiętaj o wzięciu zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym miejscu na terenie Polski. Termin na pobranie zaświadczenia upływa 10 lipca 2020.
Osoby, które złożyły wniosek przed I turą, otrzymały dwa zaświadczenia – termin 12 lipca dotyczy osób, które będą potrzebowały zaświadczenia tylko na II turę wyborów.
Jeśli planujesz zagraniczny urlop, warto sprawdzić czy w kraju, do którego się wybierasz będziesz mógł zagłosować bezpośrednio. Jeśli nie, możesz przed wyjazdem skorzystać z głosowania korespondencyjnego w kraju – szczegóły tutaj.

Wybory prezydenckie - jak głosować poza miejscem zamieszkania? Komunikat PKW

Głosowanie korespondencyjne

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów)
Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem (28 czerwca br.), może zgłosić  zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Wyborca, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.  
Wyborca, który rozpocznie obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego w kraju może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Przyrzecze 7- 13 pok. 101                            

  • poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8:00 do 16:00
  • wtorek w godz. od 8:00 do 18:00
  • piątek od 8:00 do 14:00

ZOBACZ: Pogoda długoterminowa - lipiec 2020. Czekają nas upały! W lipcu padnie rekord ciepła?

Warto wiedzieć:

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.