Szef firmy budowlanej ma problem. Zatrudniał Ukraińców nielegalnie!

2021-10-13 13:31
Szef firmy budowlanej ma problem. Zatrudniał Ukraińców nielegalnie!
Autor: Pixabay Szef firmy budowlanej ma problem. Zatrudniał Ukraińców nielegalnie!

W poważne kłopoty finansowe może wpędzić samego siebie szef firmy budowlanej spod Skarżyska. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kielcach przeprowadzili kontrolę w jego przedsiębiorstwie, ponieważ mężczyzna zatrudniał aż 100 pracowników z Ukrainy i Mołdawii. W trakcie kontroli okazało się, że 25 obywateli Ukrainy pracuje w firmie nielegalnie, a sześciu cudzoziemców pracowało bez stosownego zezwolenia. Co więcej, właściciel nie powiadomił pisemnie, choć powinien, o o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez kolejnych 48 pracowników. W efekcie grozi mu sowita grzywna, wynosząca nawet 30 tysięcy złotych!

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kielcach przeprowadzili kontrolę w firmie budowlanej z powiatu skarżyskiego. Sprawdzonych zostało dokładnie 100 osób: 98 Ukraińców i dwóch obywateli Mołdawii. Efekty kontroli okazały się kłopotliwe dla właściciela. Okazało się bowiem, że aż 15 pracowników z Ukrainy powierzono nielegalne wykonywanie pracy. Cudzoziemcy byli zatrudnieni na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę i pobyt czasowy. Kontrola wykazała ponadto kolejne uchybienia: sześciu innych obcokrajowców pracowało bez stosownego zezwolenia. Co więcej, osoba zatrudniająca Ukraińców nie złożyła pisemnego powiadomienia do urzędu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 48 cudzoziemców.

Właściciel niebawem zostanie rozliczony przed sądem. Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może grozić nawet 30 tysięcy złotych grzywny!

Peron 6 z zabytkową wiatą w Lesznie prawie gotowy