Koszalin. Tą sprawą żyłą cała Polska. Strzygła w trakcie lockdownu, ale uniknie kary

2021-01-18 8:13 Bogdan Stech
Koszalin. Tą sprawą żyłą cała Polska. Strzygła w trakcie lockdownu, ale uniknie kary
Autor: jackmac34 / pixabay Koszalin. Tą sprawą żyłą cała Polska. Strzygła w trakcie lockdownu, ale uniknie kary

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2020 roku. Wtedy to obowiązywał w Polsce niemal całkowity lockdown. Wszystko to związane było z epidemią koronawirusa. Policjanci z koszalińskiej komendy otrzymali informację, że jeden z zakładów fryzjerskich mimo wywieszonej tabliczki „zamknięte” przyjmuje klientów. Kobieta, mimo obowiązujących obostrzeń, wśród których był m.in. zakaz funkcjonowania salonów kosmetycznych i fryzjerskich, obsługiwała klientów. Przeciwko właścicielce jednego z salonów fryzjerskich w Koszalinie skierowany wniosek o ukaranie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosiła się właścicielka salonu fryzjerskiego z Koszalina z prośbą o interwencję w sprawie wymierzenia jej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia działalności związanej z fryzjerstwem. Ustaleń faktycznych organ pierwszej instancji dokonał jedynie na podstawie treści notatki policyjnej odstępując od zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Rzecznik MŚP przyłączył się do postępowania zażaleniowego od wskazanej powyżej decyzji zarzucając jej braki w ustaleniach faktycznych oraz naruszenie między innymi zasady zaufania jednostki do działań organów administracji publicznej. Rzecznik MŚP stanowczo sprzeciwił się praktyce organu pierwszej instancji wymierzania administracyjnej kary pieniężnej jedynie na podstawie treści notatki policyjnej.

Zakopane: Policja wlepia MANDATY, kibice ŚPIEWAJĄ

W ocenie Rzecznika MŚP,  na podstawie notatki policyjnej, bez zapewnienia stronie prawa do zajęcia stanowiska w sprawie, organ nie mógł ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że w sprawie doszło do naruszenia zakazu prowadzenia działalności fryzjerskiej oraz że zaistniały podstawy faktyczne wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Rzecznik MŚP zarzucił też, że organ pominął wyjaśnienia strony postępowania oraz niesłusznie odstąpił od zapewnienia  jej  prawa do wzięcia czynnego udziału w postępowaniu.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uchylił decyzję organu pierwszej instancji i uwzględnił stanowisko Rzecznika MŚP i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Zalecił mu przeprowadzenie ponownego postępowania wyjaśniającego czy w sprawie doszło do zdarzenia podlegającego administracyjnej karze pieniężnej, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających znaczenia dla rozstrzygnięcia oraz zapewniającego stronie wzięcie czynnego udziału w postępowaniu. W następstwie tego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, w wyniku ponownego rozpoznania sprawy, wydał decyzję, w której odstąpił od nałożenia przedsiębiorcy administracyjnej kary pieniężnej. Organ po ponownym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych sprawy uznał, że waga naruszenia prawa była znikoma, a przedsiębiorca zaprzestał naruszenia prawa.