Koszalin. Uwaga! Obowiązują nowe stawki opłat za śmieci. Sprawdź, jakie są teraz ceny

2021-05-05 12:09 Bogdan Stech
Koszalin. Uwaga! Obowiązują nowe stawki opłat za śmieci. Sprawdź, jakie są teraz ceny
Autor: Hans / pixabay Koszalin. Uwaga! Obowiązują nowe stawki opłat za śmieci. Sprawdź, jakie są teraz ceny

Koszalin. Po konsultacjach z mieszkańcami oraz przedstawicielami rad osiedli, prezydent Koszalina Piotr Jedliński przygotował nowy projekt dotyczący opłat za wywóz odpadów. Został on zaakceptowany przez radnych, a wszedł w życie 1 maja. Pierwsza metoda zaproponowana przez magistrat - od zużycia wody - nie została zaakceptowana przez radnych. Sprawdź, jakie ceny obowiązują teraz w Koszalinie za wywóz śmieci oraz jak załatwić wymagane formalności.

Od 1 maja 2021 r. na terenie Koszalina obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/474/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 maja 2021 r. zmianie uległa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość. W Koszalinie obowiązuje metoda od gospodarstwa domowego.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W KOSZALINIE

 • Stawka dla domu/lokalu mieszkalnego 58,00 zł/m-c od gospodarstwa domowego
 • Stawka dla lokalu użytkowego w nieruchomości mieszanej:
 • 1,20 zł/ m-c za każdy 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego do 100 m2 włącznie
 • 0,20 zł/ m-c za każdy dodatkowy 1 m2 powierzchni przekraczającej 100 m2.
Blokada ulicy w Tarnowie "Stop podwyżkom za śmieci"

UWAGA! ZMIANA METODY OPŁATY WIĄŻE SIĘ Z OBOWIĄZKIEM ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI!

Kto składa deklarację?

Zarządca nieruchomości w imieniu właścicieli lokali w zabudowie wielorodzinnej,

 • Właściciele domków jednorodzinnych/szeregowych (bez zarządcy) składają deklarację indywidualnie.

Nową deklarację należy złożyć się do 10 czerwca 2021 r. przy czym nowa stawka obowiązuje od 1 maja 2021 r.

Deklarację należy dostarczyć do urzędu poprzez:

 • wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7, lub
 • przesłanie pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, lub
 • złożenie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 oraz ul. Mickiewicza 26.

Więcej informacji pod numerem 94 348 39 73/ 94 348 88 92 / 94 348 88 93

NIŻSZE OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie przysługiwało właścicielom domków jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 7,50 zł/m-c.

PROGRAM OSŁONOWY

Na terenie miasta Koszalina obowiązuje program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Program prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Osoba spełniająca wymagane kryteria może uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 26,10 zł/m-c.

Program adresowany do osób, które:

 • ukończyły 60 rok życia
 • samotnie zamieszkują w lokalu lub domu,
 • posiadają tytuł prawny do ww. lokalu lub domu,
 • osiągają miesięczny dochód netto do kwoty 2103,00 zł
 • nie korzystają z dodatku mieszkaniowego
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE