To ważna inwestycja

Nowa ekspresówka w Polsce. Łatwiej i szybciej dojedziemy nad morze. Kierowcy skaczą z radości

2023-09-27 11:33

To bardzo ważna inwestycja, która ucieszy zarówno mieszkańców jak i turystów, którzy z różnych zakątków kraju przyjeżdżają nad Bałtyk. 48 kilometrów nowej drogi ekspresowej z pewnością ułatwi dojazd do nadmorskich miejscowości, a także zmieni na lepsze poruszanie się w okolicach Koszalina. Do użytku oddano kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 między Koszalinem i Bobolicami. Tym samym przekroczono "magiczną" barierę 5 tysięcy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

Zupełnie nowa droga

Budowa S11 na odcinku Koszalin – Bobolice była podzielona na trzy krótsze odcinki realizacyjne, na których prace od lipca 2021 r. prowadzili różni wykonawcy.

- Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie, o długości 16,8 km, zrealizowała firma Budimex, a Zegrze Pomorskie – Kłanino, o długości 19,3 km, wybudowała firma Mostostal - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Za ostatni fragment, Kłanino – Bobolice, o długości 11,6 km, odpowiedzialne było konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Po oddaniu do ruchu będą jeszcze prowadzone na nim prace porządkowe poza jezdniami drogi ekspresowej i na obwodzie utrzymania Bobolice, które zakończą się w październiku.

S11 na południe od Koszalina biegnie po zupełnie nowym śladzie na zachód od drogi wojewódzkiej 167, którą przecina w rejonie Zegrza Pomorskiego, gdzie powstał węzeł drogowy. Następnie droga biegnie przez tereny leśne w kierunku wschodnim. W rejonie Kłanina trasa zbliża się do dotychczasowej DK11, gdzie znajduje się kolejny węzeł drogowy. Następnie S11 biegnie 1-1,5 km na zachód od obecnej DK11. Na przecięciu z DW169 zlokalizowany jest węzeł Głodowa. Trasa na razie kończy się na węźle Bobolice.

- Kierowcy powinni zachować tu szczególną uwagę, będzie tu najpierw zwężenie jezdni do jednego pasa, a następnie „zawrotka” w kierunku ronda wschodniego na węźle Bobolice - informuje Mateusz Grzeszczuk. - Następnie łącznikiem, o długości około 700 m, kierowcy dojadą do ronda z DK11.

Kierowcy jadący DK11 od południa w stronę Koszalina muszą pamiętać, aby na nowym rondzie na południe od Bobolic skręcić w lewo na łącznik w kierunku węzła Bobolice i nowej S11. W ten sposób unikną konieczności wjazdu do Bobolic.

Tranzyt zniknie z Koszalina

Nowa "ekspresówka", poza ułatwieniem dojazdu nad morze, wyprowadziła również ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11, który przebiegał przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzyły się zatory. Dzięki temu skróci się czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży.

Z dniem oddania do użytkowania nowej S11 dotychczasowa DK11 od Koszalina do Bobolic stała się drogą wojewódzką w zarządzie Marszałka Województwa i odpowiada za nią Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Nowe miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania

Droga S11 Koszalin – Bobolice powstała wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, która została udostępniona wraz z otwarciem drogi. Kilka kilometrów na południe od węzła Koszalin Zachód jest para Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Niekłonice. Przed węzłem Kłanino, od strony Koszalina, powstaje para MOP Dargiń. Na MOP-ach będą dostępne parkingi i toalety, a w przyszłości wybrani w przetargu dzierżawcy wybudują na nich stacje paliw i restauracje.

Przy węźle Bobolice został zlokalizowany obwód utrzymania drogi ekspresowej. Jest tam magazyn soli, budynek administracyjny i garaże.

Nowa droga w liczbach

Statystyki dotyczące budowy drogi S11 na odcinku Koszalin – Bobolice prezentują się następująco:

  • 38 wiaduktów
  • 5 węzłów drogowych
  • 1300 pracowników budowało drogę przy użyciu 800 jednostek sprzętu
  • 1 175 884,13 m2 wynosi powierzchnia wykonanych nawierzchni – to 168 boisk do piłki nożnej
  • 600 tysięcy ton mas bitumicznych wbudowano w nawierzchnię – to 30 tysięcy wywrotek z masą
  • 754 tysięcy ton kruszywa łamanego wbudowano w podbudowę drogi
  • 7 milionów m3 wyniosła objętość robót ziemnych – to 350 tysięcy dużych wywrotek
  • 7 tysięcy ton stali zużyto na obiekty mostowe
  • 55 tysięcy m3 betonu zużyto na obiekty mostowe

Inwestycja kosztowała ponad 1,7 mld zł, z czego 856 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania. Droga powstała w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

48 km nowej trasy pozwoliło również przekroczyć "magiczną" barierę 5000 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

- Licznik chwilowo zatrzymał się na 5042,5 km, a do końca roku udostępnimy jeszcze blisko 70 km dróg szybkiego ruchu - dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Jak dobrze znasz atrakcje turystyczne Pomorza Zachodniego?

Pytanie 1 z 10
Gdzie znajduje się Promenada Gwiazd?
Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany