Byliśmy świadkami wydarzenia

Ochotnicy złożyli przysięgę wojskową. "Służyć wiernie Rzeczypospolitej, życia ani krwi nie szczędzić”

2023-02-11 14:46

W sobotę (11 lutego) ponad 300 ochotników odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową jednostkach 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej złożyło przysięgę wojskową w Szczecinie, Słupsku i Kołobrzegu. To adepci pierwszego tegorocznego turnusu. "Super Express" uczestniczył w uroczystości zorganizowanej przez 8. batalion remontowy w Kołobrzegu, gdzie przysięgę złożyło 108 ochotników, w tym 29 kobiet.

Ponad 300 ochotników odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową złożyło przysięgę

Przysięga wojskowa jest to wydarzenie, które towarzyszyć każdemu z was będzie przez całe życie. Słowa roty przysięgi „służyć wiernie Rzeczypospolitej, życia ani krwi nie szczędzić” mają trwać przy was do końca waszej służby – mówił dowódca 8 batalionu remontowego ppłk Józef Paradowski. Kierując słowa do ochotników , podkreślił, że od dziś staja się pełnoprawnymi żołnierzami, którzy mają służyć naszemu dobru, naszej ojczyźnie.

Jak powiedział w czasach Odrodzenia Frycz Modrzewski „Ojczyźnie służyć należy jako kto może piórem, sercem lub mieczem”. Do dziś to jest aktualne zwłaszcza, gdy u naszych bram toczy się wojna. My jako żołnierze jesteśmy zobowiązani do ciągłego, permanentnego szkolenia po to, aby u nas nigdy nie zagościła wojna, aby każdy przeciwnik był odstraszony, byśmy mogli się rozwijać jako naród, jako społeczeństwo, żyć w wolności – mówił w swoim wystąpieniu ppłk Paradowski.

W Słupsku ochotnicy złożyli przysięgę na placu apelowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża, w Szczecinie szkolący się w 12 Brygadę Zmechanizowaną składali ją na placu przed Netto Areną. Tam zorganizowany został także pokaz statycznego uzbrojenia jednostki. Oprócz kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w różnych wersjach można było zobaczyć wyposażenie piechoty zmotoryzowanej i strzelca wyborowego.

Służba wojskowa. Jakie są zasady?

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona w 2022 roku dla osób, które wcześniej nie odbyły żadnej formy służby wojskowej. Szkolenie jest podzielone na: I etap, czyli 28 dni szkolenia podstawowego oraz II etap, czyli do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. Po ukończeniu II etapu ochotnik może zostać żołnierzem zawodowym w wybranej przez siebie jednostce wojskowej. W trakcie tego szkolenia ochotnicy mają zapewnione uposażenie, zakwaterowanie, wyżywienie, a także ubezpieczenie. Docelowo w 2023 roku „Dwunastka” planuje przygotować ponad 3000 miejsc dla osób, które chcą odbyć tą formę służby. 

NIŻEJ ZOBACZYCIE ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI: 

Ochotnicy złożyli przysięgę wojskową
Nasi Partnerzy polecają