Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu odwołany przez rektora UE. Nieprawidłowości w zawieraniu umów

i

Autor: Zygmunt Put /CC BY-SA 4.0/wikipedia Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kontrowersje

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu odwołany przez rektora UE. "Nieprawidłowości w zawieraniu umów"

2023-09-22 12:18

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisław Mazur odwołał prorektora uczelni ds. współpracy oraz dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu. Powodem takiej decyzji miały być "nieprawidłowości przy zawieraniu umów". Odwołany Jakub Kwaśny twierdzi, że zarzuty są nieprawdziwe i posłużyły jako pretekst do "działań Pana Rektora rozpoczynających kampanię wyborczą na Uczelni". Kwaśny jest przewodniczącym rady miejskiej w Tarnowie.

Kraków. Skandal w Uniwersytecie Ekonomicznym. Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu odwołany przez rektora 

Prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odwołał z pełnionych funkcji prorektora ds. współpracy dr. hab. Piotra Bułę oraz dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu dr. Jakuba KwaśnegoDecyzja miała być podyktowana "nieprawidłowościami w zawieraniu umów cywilno-prawnych". Nowym dyrektorem KSB UEK został dr hab. Marcin Jędrzejczyk.

- Decyzja ta podyktowana została istotnymi wątpliwościami związanymi z prawidłowością działań podejmowanych przez Prorektora oraz Dyrektora KSB w zakresie wydatkowania środków publicznych i nieprawidłowości w zawieraniu umów cywilno-prawnych. Niezwłocznie po rozpoznaniu możliwości zaistnienia niniejszych praktyk rozpoczęta została kontrola, o czym zostali poinformowani Członkowie Rady Uczelni, którzy to podzielili stanowisko Rektora w wyciągnięciu konsekwencji służbowych. Aktualnie trwają czynności wyjaśniające okoliczności w jakich mogło dojść do nieprawidłowości. W tym celu Rektor zobowiązał odpowiednie jednostki do dalszego monitorowania sytuacji oraz informowania o postępach w wyjaśnianiu sprawy. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Rektora Radzie Uczelni główne zastrzeżenia dotyczą – zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami kontroli - umów zawieranych przez odwołanych ze sprawowanych funkcji pracowników Uczelni w których występują oni nawzajem w rolach zleceniobiorcy bądź osoby działającej za zleceniodawcę tj. Uczelnię w zakresie działań zbieżnych z obowiązkami w ramach pełnionych funkcji. Złożone przez odwołanych pracowników – na prośbę Rektora – stanowiska nie wyjaśniają powstałych zastrzeżeń. W kontrolowanym okresie tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 roku łącznie zidentyfikowano 67 umów zawartych pomiędzy tymi dwoma osobami, z czego zastrzeżenia co do zakresu zgłoszono do 29 z tych umów. Ich łączna kwota to ponad 219 tysięcy złotych - czytamy w wyjaśnieniach uczelni.

Jakub Kwaśny odpiera zarzuty. "Kampania wyborcza na UEK ruszyła"

Ze sformułowanymi zarzutami nie zgadza się odwołany dyrektor KSB Jakub Kwaśny. Twierdzi on, że decyzja rektora Mazura jest związana z początkiem kampanii wyborczej na UEK. Powodem dymisji miała być odmowa poparcia dotychczasowego włodarza uczelni na przyszłą kadencję. Jakub Kwaśny jest nie tylko pracownikiem naukowym krakowskiego uniwersytetu, ale też przewodniczącym rady miejskiej w Tarnowie.

Moi Drodzy. Dzisiaj doszło do próby odwołania mnie z funkcji dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rektor Uniwersytetu, prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura, na podstawie nieprawdziwych zarzutów, usiłował wręczyć mi odwołanie z funkcji bez podstaw formalnych, merytorycznych i prawnych, a tym samym dokonać w mej ocenie czynności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Jednostka którą kieruję, Krakowska Szkoła Biznesu, kształci na wysokim poziomie coraz więcej uczestników studiów podyplomowych i studiów MBA na światowym poziomie, zbiera same przychylne opinie zarówno pracodawców jak i absolwentów. Nie bez znaczenia jest również to, że przynosi dzięki temu z roku na rok wysokie dochody do budżetu Uniwersytetu. Gdyby nie wypracowane w Szkole środki finansowe za rok 2022 - Uczelnia, byłaby drugi rok z rzędu na minusie. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, zaś „utrata zaufania” oraz „rzekome utrudnianie kontroli” która jeszcze się formalnie nie rozpoczęła, są tylko pretekstem dla działań Pana Rektora rozpoczynających kampanię wyborczą na Uczelni. Dziwnym trafem, dzisiejsza próba odwołania następuje po tym, gdy szczerze zakomunikowałem Panu Rektorowi, iż nie poprę go w wyborach i w jego działaniach skierowanych przeciwko mojemu bezpośredniemu przełożonemu – prorektorowi ds. współpracy prof. UEK dr hab. Piotrowi Bule. Konsekwencją tych zdarzeń jest zapowiedziana kontrola w kierowanej przeze mnie jednostce, a w tej chwili odwoływanie mnie z funkcji dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu. Moje zdziwienie budzi, że w roku wyborczym na Uczelni, rozpoczyna się walkę o reelekcję wciągając do bieżącej walki wzorowo działającą jednostkę, która długo budowała swoją reputację, zdobyła partnerów instytucjonalnych w Polsce i na świecie oraz posiada jedyną liczącą się międzynarodową akredytację w całym UEK! Osoba, która publicznie mówi o obronie zasad praworządności, sama powinna postępować zgodnie z tym co głosi publicznie, a tak nie jest! W tym kontekście protestacyjne występowanie Rektora Mazura z Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy prezydencie RP, i motywowanie tego troską o stan demokracji i praworządności w Polsce, „brakiem akceptacji dla procesu degradacji porządku prawnego w Polsce i kluczowych mechanizmów nowoczesnego państwa prawnego opierającego się na solidnych podstawach zbudowanych ze stabilnych instytucji państwa”, uznać trzeba za czczy gest, nie mający żadnego odzwierciedlenia we własnych czynach. Oczywiście prawem Rektora jest powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek administracyjnych na Uczelni. Jednak wszystko musi odbywać się w granicach prawa i z jego poszanowaniem. Odmówiłem przyjęcia przygotowanego dla mnie odwołania. Sprawiedliwości będę dochodził przed niezawisłym sądem. Ps.  dziękuję moim wspaniałym pracownikom za spontaniczną reakcję w mojej obronie! Jesteście Kochani! Dziękuję słuchaczom i Absolwentom! - napisał na FB Jakub Kwaśny.

Symulator dachowania w Nowym Sączu
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany