Smog w Krakowie 12.11.2019 - sprawdź aktualną jakość powietrza [DANE, WSKAŹNIKI PM10, PM2.5]

2019-11-12 6:23 AC
Smog - czy wywołuje alergię u dzieci?
Autor: Getty images

Czy dzisiaj (12.11.2019) w Krakowie jest smog i występuje zanieczyszczenie powietrza? Zanim wyjdziesz na zewnątrz, sprawdź stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5, by wiedzieć, jaki obecnie jest stan powietrza w Krakowie. Smog jest bowiem poważnym zagrożeniem dla zdrowia - szczególnie osób starszych i dzieci. Sprawdź dane dotyczące smogu w Krakowie 12.11 poniżej!

Smog w Krakowie 12.11.2019

Coraz więcej mówi się o zanieczyszczeniu powietrza szkodliwymi pyłami zawieszonymi, dlatego na naszych łamach przez cały sezon będziemy sprawdzać aktualny stan jakości powietrza w Krakowie. Czy dzisiaj (12.11.2019) w Krakowie jest smog?

Smog w Krakowie - stan na 12.11.2019 godz. 08:20

Pył zawieszony PM10 - średnia dla wszystkich stacji - 28 µm/m³ - 56% normy
Pył zawieszony PM2.5 - średnia dla wszystkich stacji - 22 µm/m³ - 86% normy
Dwutlenek azotu - średnia dla wszystkich stacji - 56 µm/m³ - 139% normy

Zobacz interaktywny widget - smog w Krakowie - dane aktualne

Smog w Krakowie 12.11.2019 - aktualne dane - Bronowice

Smog w Krakowie 12.11.2019 - aktualne dane - Nowa Huta

Smog w Krakowie 12.11.2019 - aktualne dane - Swoszowice

Smog w Krakowie 12.11.2019 - aktualne dane - ATW

Tablice ostrzegą przed smogiem

Pod koniec 2017 roku w Krakowie pojawiły się trzy tablice informujące o zanieczyszczeniu powietrza. Zwycięski projekt pierwszej edycji budżetu obywatelskiego został zrealizowany po trzech latach. 

Smogowe tablice w Krakowie
Autor: ZIKiT

Tablice stanęły przy kinie Kijów, na rondzie Mogilskim oraz przy skrzyżowaniu ul. Starowiślnej z ul. Dietla. Pokazują one aktualną jakość powietrza zarówno z najbliższych stacji, jak i wartości uśrednione dla miasta. Jeżeli dane są wyświetlane na zielonym tle - oznacza to, że oddychamy względnie czystym powietrzem. Jeżeli natomiast kolor jest czerwony lub bordowy oznacza to, że jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia i musimy się chronić.

Smog - co to jest i kiedy występuje?

Smog to mgła, w której skład wchodzi mnóstwo bardzo szkodliwych dla ludzi i środowiska naturalnego substancji. Oddychanie smogiem może nasilać objawy alergii i wywoływać choroby płuc, a nawet nowotwory.

GIOŚ
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Smog aerozolowy (zimowy) to zjawisko występowania wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu. Można go zaobserwować głównie w okresie jesienno-zimowym. Składają się na niego jednocześnie trzy czynniki. Pierwszym, kluczowym czynnikiem, jest pierwotna emisja pyłu do powietrza. Drugim to emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza i powstawanie pyłu wtórnego w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze. Trzecim czynnikiem są warunki meteorologiczne sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń takie jak cisza wiatrowa, silna inwersja termiczna, zamglenie czy średnia dobowa temperatura powietrza poniżej 5˚C. Sytuacje takie mogą mieć charakter lokalny, regionalny, a nawet ponadregionalny, gdy dotyczą znacznego obszaru Polski lub Polski i krajów ościennych. Mogą trwać od jednego do kilku dni, a w przypadkach ekstremalnych nawet kilkanaście dni.

Co wchodzi w skład smogu?

  • Pył zawieszony drobny (PM10 i PM2,5)

Są to najbardziej powszechne zanieczyszczenia związane z tzw. niską emisją. Pochodzą ze spalin samochodowych, z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie odbywa się złej jakości węglem, i w piecach o niskich parametrach grzewczych. W skład pyłu zawieszonego wchodzą m.in. drobiny siarki, metali ciężkich, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny (najgroźniejsze ze znanych człowiekowi substancji!) oraz różne alergeny. Pył zawieszony jest tak bardzo drobny, że nie można go dostrzec gołym okiem.

Dociera do pęcherzyków płucnych, a stamtąd trafia do krwiobiegu. Wdychanie go zwiększa zagrożenie wystąpienia przewlekłej zaporowej choroby płuc, nasila objawy chorób płuc, astmy, egzemy i chorób serca. Przebywanie w smogu zwiększa podatność na infekcje dróg oddechowych, powoduje zapalenie spojówek oraz nosa i gardła.

  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Przedostają się do atmosfery razem z dymem z przydomowych pieców. Ich obecność w powietrzu może powodować wystąpienie katarakty, uszkodzenia nerek i wątroby, niewydolność układu odpornościowego, a także nowotwory. U dzieci - niedorozwój układu nerwowego.

  • Tlenki azotu

Głównym ich źródłem jest ruch samochodowy, a także spalanie paliw kopalnych. Dwutlenek azotu NO2 może nasilać astmę oraz choroby układu oddechowego.

  • Dwutlenek siarki

SO2 emitowany jest przez ciepłownie i inne zakłady przemysłowe, które jako źródła energii używają paliw kopalnych. Wysokie stężenia dwutlenku siarki wpływają niekorzystnie na układ oddechowy.

  • Tlenek węgla (czad)

Jego źródłem są przede wszystkim dymy komunalne i spaliny samochodowe. Przy długotrwałym narażeniu na wysokie stężenie tlenek węgla może być przyczyną chorób serca, a także zawałów. Jest też przyczyną utraty odporności organizmu.

  • Ozon

Chroni ziemską atmosferę, ale gdy występuje tuż przy ziemi, jest bardzo szkodliwy. Jego źródłem są spaliny samochodowe. Ozon nasila objawy zapalenia oskrzeli i rozedmy, sprzyja występowaniu ataków astmatycznych. Zmniejsza odporność na infekcje.

Koszty zdrowotne i finansowe smogu są gigantyczne i według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii sięgają aż 30 miliardów euro rocznie. Co roku z powodu smogu i zanieczyszczenia powietrza umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób

Smog w Krakowie 12.11.2019 - RCB przestrzega

RCB - SMOG
Autor: materiały prasowe

Ze smogiem walczy też policja

Kilka razy do roku policjanci ruchu drogowego w Krakowie, ale też innych regionach Polski prowadzą specjalne akcje związane z zanieczyszczeniem powietrza. Ich nadrzędnym celem jest eliminowanie z ruchu niesprawnych pojazdów, które mogą zanieczyszczać środowisko. 

Smogowóz
Autor: UM Warszawa Smogowóz

Specjalne patrole są wyposażone w analizatory spalin i dymomierze, dzięki którym możliwe jest stwierdzenie ewentualnych naruszeń prawa w zakresie ochrony środowiska.

- Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny - przypomina Komenda Główna Policji.

Podobne akcje mają również charakter informacyjno-edukacyjny. Policjanci przypominają kierującym, że dający się we znaki smog, to również niechlubna "zasługa" niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

ZOBACZ WIDEO: Jak ogrzewać dom, aby nie zanieczyszczać powietrza?