Spór o władzę w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

2022-08-01 17:31

Spór o władzę w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie trwa już ponad dwa miesiące. Podczas walnego zebrania, które odbyło się w maju, członkowie spółdzielni wybrali nową radę nadzorczą, która następnie wybrała nowy zarząd i prezesa. Sęk w tym, że odwołany prezes wraz z odwołanym zarządem nie zamierza przekazać im władzy, a wybory uważa za bezprawne. Spór trwa w najlepsze.

Konflikt w spółdzielni mieszkaniowej w Chrzanowie

Chrzanów. Spór o władzę w spółdzielni mieszkaniowej. Prezes nie chce ustąpić

Wiele budynków wielorodzinnych należących do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej jest w opłakanym stanie. Bloki są nieocieplone i oszpecone bazgrołami. Podobnie wygląda przestrzeń wokół nich. Niekoszona trawa, nierówne chodniki i plac zabaw, jak z innej epoki. Tymczasem siedziba władz spółdzielni przeszła remont i jest najnowocześniejszym budynkiem na osiedlu. 

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

i

Autor: Art Service
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

i

Autor: Art Service

– Zaniedbania to niejedyna bolączka PSM w Chrzanowie. Ludzie sprawujący tu władzę żądzą nieprzerwanie od kilkunastu lat, przekazując sobie stanowiska, jak w rodzinie. Tu panuje nepotyzm. Nie wykorzystują także funduszy unijnych, źle zarządzają spółdzielnią. Dlatego to tak wygląda – mówi nam Jarosław Kowalski, nowo wybrany prezes, a także członek spółdzielni mieszkaniowej. 

Konflikt w PSM rozpoczął się w maju. Wtedy właśnie zostało zwołane walne zgromadzenie. – Poprzedniej radzie nadzorczej mandat wygasł w 2020 roku. Jednak w związku z pandemią walne zgromadzenie nie zostało zwołane aż do maja tego roku – dodaje Jarosław Kowalski. Zebranie wszystkich członków spółdzielni rozpoczęło się 23 maja o godzinie 17.00 i trwało aż pięć dni. Sama rejestracja członków trwała 2,5 godziny. Kluczowym punktem walnego zawsze jest wybór nowych członków rady nadzorczej. Tak było i tym razem. Pierwsze głosowanie nad ich wyłonieniem odbyło się pierwszego dnia obrad, drugiego dnia je powtórzono. 

Gdy odwołany prezes Pan Kamil Rembiecha zobaczył, że poparcie w wyborach zyskują ludzie z nim niezwiązani, musiał sobie zdać sprawę, że może stracić władzę, dlatego  trzeciego dnia obrad zarząd próbował zerwać obrady, te działania jednak nie miały umocowania prawnego, dlatego my kontynuowaliśmy obrady dnia czwartego. Zebranie odbyło się w Trzebini w szkole i piątego dnia w Libiążu. We wskazanym miejscu i pod wskazanym adresem poprowadziliśmy obrady, podjęliśmy 40 uchwał, wybraliśmy członków rady nadzorczej i władze spółdzielni. Dementuję krążące, nieprawdziwe informacje o zwolnieniach pracowników spółdzielni – mówi Super Expressowi Jarosław Kowalski, który został wybrany na stanowisko nowego prezesa PSM w Chrzanowie. Dodaje też, że nowe władze są już zarejestrowane w KRS. Wyboru nie uznały "stare" władze spółdzielni i nie wpuszczają nowych władz do siedziby PSM. Kamil Rembiecha nie odpowiedział na pytania Super Expressu i nie ustosunkował się do zarzutów o zaniedbanie mienia spółdzielczego i nepotyzmu. Na stronie internetowej PSM w Chrzanowie pojawił się komunikat o następującej treści:

- Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie. W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne. Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny. Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sonda
Czy jesteś zadowolony ze swojej spółdzielni mieszkaniowej?
Nasi Partnerzy polecają