Szokujące wyniki kontroli żywności. Stare i śmierdzące jedzenie, spleśniałe produkty

2019-12-10 11:12 AC
Sklepy sprzedają spleśniałe ciasta i śmierdzące ryby. DRAMATYCZNE wyniki kontroli
Autor: pixabay.com fot. bogitw /CC0

Sprzedawcy w całej Polsce na celowniku Inspekcji Handlowej. W pierwszym półroczu 2019 roku specjaliści przeprowadzili liczne kontrole żywności oferowanej luzem, na wagę lub na sztuki. Wyniki inspekcji są przerażające!

Kontrole były prowadzone w 164 sklepach branżowych, m.in. cukierniach, piekarniach, sklepach rybnych, spożywczych i supermarketach. Produkty poddane badaniom to przede wszystkim ciasta i ciastka, ale również pieczywo, ryby, czy bakalie. W 132 z nich (80,5%) wystąpiły nieprawidłowości.

Inspektorzy ocenili 1384 partie produktów, ponad trzy czwarte to różnego rodzaju ciasta, ciastka i cukierki. Nieprawidłowości dotyczyły ponad 64 proc. skontrolowanych partii, w tym prawie 60 proc. ciastek i ciast, ponad 70 proc. ryb czy ponad trzech czwartych pieczywa. Zastrzeżenia wzbudziło zarówno oznakowanie, jak i jakość.

Część produktów poddano badaniom laboratoryjnym. Ich wyniki są przerażające, bowiem prawie 20% produktów było niezdatnych do spożycia lub nieprawidłowo oznakowanych. Jak podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, część ciastek było gumowatych i spleśniałych, niektóre produkty zawierały konserwanty niepodane w składzie, a ryby były cuchnące i rozpadały się po ugotowaniu.

Ponad 60% partii produktów było nieprawidłowo oznakowanych.

Inne nieprawidłowości

Kontrolerzy sprawdzili również rzetelność obsługi, dokonując zakupu kontrolnego. Zakup kontrolny polega na tym, że inspektorzy występują anonimowo w roli konsumentów i robią zakupy. Okazało się, że w 26 punktach sprzedawcy zawyżali należność - liczyli ją według cen wyższych, niż na półkach i wywieszkach lub według wagi brutto. W siedmiu sklepach inspektorzy znaleźli żywność przeterminowaną lub nie mogli ustalić terminów ważności, a w 34 były wagi bez aktualnej legalizacji.

W wyniku kontroli Inspekcja Handlowa ukarała 45 osób mandatami, a w wyniku wszczętych postępowań administracyjnych UOKiK ukarał finansowo kilkudziesięciu przedsiębiorców. Ponadto Inspekcja Handlowa skierowała 21 informacji o nieprawidłowościach do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 6 do organów nadzoru sanitarnego i 24 do innych organów.

Widzisz nieprawidłowości? Reaguj!

Jeśli widzisz nieprawidłowości w sklepie, skontaktuj się z najbliższym Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej - apeluje UOKiK.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
tel. 12 448 10 30
sekretariat@krakow.wiih.gov.pl
http://www.krakow.wiih.gov.pl

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
tel. 18 444 24 08
nsacz@krakow.wiih.gov.pl

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Tarnowie
33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9
tel. 14 696 nr wew. 3355, 3356, 3357, 3358, 3359
tarnow@krakow.wiih.gov.pl