Dzieci

i

Autor: Pixabay Rozpoczął się nabór do szkół i przedszkoli publicznych w Olsztynie.

Ważna informacja dla rodziców

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Olsztynie. Początek naboru

2023-03-06 6:00

Rozpoczął się nabór do olsztyńskich przedszkoli miejskich. Rodzice i opiekunowie mają dwa tygodnie na zapisanie dzieci do wybranej placówki. Niecałe dwa tygodnie będzie też na zapisanie dziecka do szkoły podstawowej. Rekrutacja do szkół w Olsztynie rusza w poniedziałek (6 marca).

Rekrutacja do przedszkoli w Olsztynie. 1400 miejsc

W tym roku Urząd Miasta Olsztyna dysponuje prawie 1400 miejsc w placówkach miejskich i prywatnych. Łącznie rodzice mogą aplikować do 41 placówek, z czego 14 to przedszkola prywatne, które realizują opiekę przedszkolną na takich samych warunkach finansowych jak placówki publiczne. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola wskazanego we wniosku wówczas zostanie mu wskazana inna placówka, która będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane 12 kwietnia, a od 13 do 19 kwietnia rodzice będą mieli czas na tzw. potwierdzenie woli przyjęcia. 20 kwietnia zostaną opublikowane listy osób przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w sierpniu. Szczegóły rekrutacji do przedszkoli znajdują się na Platformie Usług Oświatowych, gdzie można również składać wniosek o przyjęcie dziecka do placówki.

Rekrutacja do szkół podstawowych w Olsztynie rusza 6 marca

Tymczasem w poniedziałek (6 marca) o godz. 8 rusza rekrutacja do klas I szkół podstawowych. Na zgłoszenie dziecka rodzice mają czas do 17 marca. - Aby zapisać dziecko wystarczy przyjść do szkoły obwodowej i dokonać zgłoszenia. Jeśli jednak rodzice chcą zapisać dziecko do innej szkoły, wówczas wniosek należy złożyć w wybranej placówce - mówi Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna . - Dziecko dostanie się do innej niż obwodowa szkoły, jeśli placówka będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami.

Lista osób zakwalifikowanych do szkół podstawowych zostanie opublikowana 24 marca. Następnie od 27 do 30 marca będzie czas na tzw. potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. Ostatniego dnia marca zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W sierpniu odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Sonda
Czy przedszkola powinny być darmowe?
Express Biedrzyckiej - prof. Antoni DUDEK
Nasi Partnerzy polecają