Świętajno. Trzy osoby zginęły w zakładzie pracy. Jest decyzja sądu

2021-10-20 13:00
Sąd
Autor: Shutterstock Decyzja sądu ws. trzech mężczyzn oskarżonych w sprawie wypadku w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Świętajno. Zdj. ilustracyjne.

Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji, warunkowo umarzający postępowanie karne wobec trzech mężczyzn oskarżonych w sprawie wypadku w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Świętajno. Zginęły wówczas 3 osoby. Sprawa została przekazana Sądowi Rejonowemu w Szczytnie do ponownego rozpoznania. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Szczytnie 31 marca 2020 r. Sprawa dotyczyła zdarzenia, do którego doszło 25 sierpnia 2017 r. w miejscowości Długi Borek w gminie Świętajno, na terenie zakładu zajmującego się przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. - Według ustaleń prokuratora, zatrudniony na stanowisku brygadzisty Mirosław W., nie mając odpowiedniego przeszkolenia oraz wobec braku w zakładzie procedury pobierania próbek surowca ze zbiorników, w godzinach porannych miał polecić jednemu z pracowników pobranie takiej próbki. Pracownik, wykonując tę czynność, nie posiadał na sobie żadnych odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zaraz po zejściu do zbiornika stracił przytomność - tłumaczy Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Dwóch innych pracowników próbowało wydostać pokrzywdzonego ze zbiornika, na co Mirosław W. miał im pozwolić.

Wypadek w gminie Świętajno. Trzy ofiary, trzech oskarżonych

W zakładzie zginęły 3 osoby. Przyczyną ich nagłej i gwałtownej śmierci było ostre zatrucie siarkowodorem, którego stężenie wewnątrz zbiornika przekraczało dopuszczalne normy. Mirosław W. został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci trzech osób.

Aktem oskarżenia objęci zostali także dyrektor zakładu Dariusz Ś. oraz zatrudniony w tym zakładzie na stanowisku specjalisty BHP Radosław G. Na obu mężczyznach ciążył zarzut niedopełnienia obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych w zakładzie pracowników.

Oskarżeni odpowiadali przed sądem z wolnej stopy. Na rozprawie w dniu 18 stycznia 2021r. na wniosek obrońców trzech oskarżonych, przy braku sprzeciwu oskarżycieli posiłkowych, ich pełnomocnika i prokuratora, sprawa została skierowana do mediacji.

Mediacje oskarżonych i oskarżycielek

W toku mediacji przeprowadzonej z udziałem trzech oskarżonych reprezentowanych przez obrońców oraz trzech oskarżycielek posiłkowych – córki i żon zmarłych pokrzywdzonych reprezentowanych przez pełnomocnika – zostały zawarte ugody. Na podstawie zawartych ugód oskarżeni zobowiązali się do zapłaty na rzecz oskarżycielek posiłkowych kwot po 1000 zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Mirosława W., kwot po 44 000 zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Dariusza Ś. i kwot po 5000 zł na rzecz każdej z nich od oskarżonego Radosława G.

Na kolejnej rozprawie w dniu 31 maja 2021r. trzej oskarżeni i ich obrońcy złożyli wnioski o skierowanie sprawy na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania. Obecni na rozprawie oskarżycielka posiłkowa i pełnomocnik pozostałych oskarżycielek posiłkowych oraz prokurator nie sprzeciwili się temu wnioskowi.

Sąd ponownie rozpatrzy sprawę

W związku z powyższą sytuacją sprawa została skierowana na posiedzenie w przedmiocie rozważenia możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Posiedzenie odbyło się 16 czerwca 2021 r. Obecni na nim oskarżeni, ich obrońcy oraz pełnomocnik oskarżycielek posiłkowych zgodnie wnieśli o warunkowe umorzenie postępowania, natomiast prokurator sprzeciwił się temu wnioskowi.

Jeszcze w tym samym dniu, Sąd Rejonowy w Szczytnie wydał wyrok, warunkowo umarzający postępowanie wobec trzech oskarżonych, obciążając ich poniesionymi przez oskarżycielki posiłkowe wydatkami oraz kosztami sądowymi. Powyższy wyrok został zaskarżony przez prokuratora i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej.

15 października Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznał apelację w powyższej sprawie i wydał wyrok uchylający orzeczenie sądu pierwszej instancji oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Szczytnie. Sąd Okręgowy, nie kwestionując ustaleń faktycznych i winy oskarżonych, odmiennie niż Sąd Rejonowy w Szczytnie ocenił stopień zawinienia i społecznej szkodliwości czynów zarzucanych oskarżonym, uznając, że jest on znaczny. Sąd Odwoławczy wziął przy tym pod uwagę ilość zaniedbań, których dopuścili się oskarżeni oraz – w konsekwencji tych zaniedbań – skutek, jakim była śmierć trzech osób.

Express Biedrzyckiej - Rafał Trzaskowski: To jest czas na bunt polskiego społeczeństwa
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE