Szubienice miały zniknąć z centrum Olsztyna. Prezydent odwołuje się od decyzji wojewody

i

Autor: Artur Szczepanski/REPORTER(2)

Trwa walka o pomnik

"Szubienice" miały zniknąć z centrum Olsztyna. Prezydent odwołuje się od decyzji wojewody

2023-02-08 20:07

Ciąg dalszy sporu o przyszłość pomnika tzw. "szubienic" w Olsztynie. Prezydent miasta Piotr Grzymowicz odwołał się od decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego. Artura Chojecki zarządził usunięcie monumentu. Przygotowane dokumenty trafią teraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

"Szubienice" w Olsztynie. Prezydent miasta odwołuje się od decyzji wojewody

Wydawało się, że trwający od dłuższego czasu spór o przyszłość pomnika "szubienic" w Olsztynie dobiegnie końca. 26 stycznia 2023 r. wojewoda warmińsko-mazurski wydał decyzję nakładającą obowiązek usunięcia pomnika. Został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Gmina Olsztyn nie zgadza się jednak z decyzją i zaskarżyła ją. W odwołaniu samorząd wnosi o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji, zawieszenie postępowania odwoławczego, uchylenie zaskarżonej decyzji i ewentualne przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do odwołania.

Jak prezydent Olsztyna tłumaczy decyzję o odwołaniu? - W naszej ocenie decyzja została oparta na selektywnych i jednostronnych materiałach źródłowych, traktujących ogólnie o zjawisku wznoszenia pomników Armii Radzieckiej na terenie naszego kraju w drugiej połowie lat 40. oraz w latach 50. poprzedniego wieku - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Organ przekroczył tym samym granice swobodnego uznania poprzez pominięcie znaczenia dokonanych w późniejszym okresie zmian polegających na nadaniu pomnikowi nowego przesłania m.in. w związku ze skuciem symboli sierpnia i młota.

Co dalej z "szubienicami" w Olsztynie?

W odwołaniu Gmina Olsztyn podnosi, że opinia wydana przez prezesa IPN ma charakter wybiórczy - nie uwzględnia wielu publikacji naukowych odwołujących się zarówno do wartości artystycznej pomnika, jak i wartości edukacyjnej. Monument nie zawiera także żadnych napisów upamiętniających ustrój komunistyczny, a w nazwie nie ma określeń gloryfikujących Armię Radziecką, jak "ku czci", "w hołdzie" czy "ku chwale".

W sprawie przyszłości pomnika zostało przeprowadzone profesjonalne badanie. Większość pytanych - 46 proc. - opowiedziała się za pozostawieniem pomnika w dotychczasowym miejscu, przy czym 40 proc. podkreśliło - zgodnie z wcześniejszymi konsultacjami ze środowiskami naukowymi i patriotycznymi - konieczność poszerzenia kontekstu historycznego i edukacyjnego monumentu.- Niewątpliwie przeniesienie pomnika będzie równoznaczne z jego zniszczeniem - dodaje uważa Piotr Grzymowicz. - Niejednokrotnie w tej sprawie wiele osób wypowiadało się na ten temat. Monument powstał na specjalnie przeznaczonej dla niego przestrzeni i jakakolwiek próba jego przeniesienia będzie oznaczać właśnie jego zniszczenie. Będzie to też pierwszy taki przypadek w historii dotyczący dzieł Xawerego Dunikowskiego.

Do odwołania, jakie za pośrednictwem wojewody trafi do ministra, dołączone zostały m.in. materiały związane z tablicą informacyjną, jaka została ustawiona przy pomniku czy korespondencja z IPN dotycząca m.in. jej treści. - Teraz minister będzie mieć 30 dni na rozpoznanie sprawy od momentu wpłynięcia dokumentów - wyjaśnia Marcin Ignatowski z biura ds. obsługi prawnej Urzędu Miasta Olsztyna. - W tym momencie wszystko jest w rękach ministerstwa, m.in. postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji organu I instancji. Samorząd będzie mógł się ewentualnie odwołać od decyzji ministerstwa do sądu administracyjnego.

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, zwany potocznie "szubienicami", powstał w latach 1949–1953 według projektu Xawerego Dunikowskiego. Został odsłonięty 21 lutego 1954 roku.

Sonda
Co należy zrobić z "szubienicami" w Olsztynie?
Express Biedrzyckiej - Michał KOŁODZIEJCZAK: Lider AgroUnii: To będzie krwawa kampania, trupy będą leżeć na ulicy
Nasi Partnerzy polecają