Sylwester 2019 w Płocku: Kiedy można używać fajerwerków?

2019-12-31 7:19 Michał Michalak
Sylwester 2019 w Płocku: Kiedy można używać fajerwerków?
Autor: nickgesell/Pixabay.com Fajerwerków można używać publicznie tylko 31 grudnia i 1 stycznia

W jedną noc odpalamy więcej fajerwerków niż przez wszystkie pozostałe dni w roku. Ich puszczanie nie zawsze wiąże się jednak z fetą i frajdą. Co roku to także źródło wielu przykrych zdarzeń, za które na ogół odpowiadamy my sami. Poparzenia, zranienia, pożary, a nawet wypadki śmiertelne to efekt niewłaściwego użytkowania sztucznych ogni i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Na te zagrożenia narażone są m.in. nasze dzieci, dlatego każdy, kto sprzedaje fajerwerki nieletnim, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Używać publicznie wszelkiego rodzaju materiały pirotechniczne możemy tylko dwa dni w roku, tj. 31 grudnia i 1 stycznia. Korzystanie z nich poza tym okresem grozi mandatem karnym w wysokości do nawet 500 złotych.

Jak informuje policja, w wielu gminach wprowadzono ponadto ograniczenia w stosowaniu fajerwerków. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Z takiej możliwości nie skorzystał prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, choć tegoroczna impreza sylwestrowa na Starym Rynku odbędzie się bez wykorzystania materiałów pirotechnicznych.

Jeśli jednak zdecydujemy, że sylwester i Nowy Rok tracą swój urok bez fajerwerków, pamiętajmy:

1. Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;

2. Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

3. Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;

4. Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;

5. W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;

6. Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;

7. Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

8. Gdy dojdzie do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.