Chcesz zostać POLICJANTEM? Ile możesz ZAROBIĆ? Rekrutacja do podkarpackiej policji

i

Autor: KWP Chcesz zostać POLICJANTEM? Ile możesz ZAROBIĆ? Rekrutacja do podkarpackiej policji

Chcesz zostać POLICJANTEM? Ile możesz ZAROBIĆ? Rekrutacja do podkarpackiej policji

2021-01-12 9:13

Podkarpacka policja szuka kandydatów na funkcjonariuszy. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie ogłosił rekrutację oraz terminy zgłoszeń dla województwa podkarpackiego na 2021 rok. Ile możesz zarobić jako policjant? Sprawdź.

Spis treści

 1. Praca w policji. Ile będzie wakatów na Podkarpaciu?
 2. Rekrutacja do policji. Terminy na Podkarpaciu
 3. Przyjęcia do policji. Kto może zostać policjantem?
 4. Praca w policji. Gdzie złożyć dokumenty?
 5. Praca w policji. Ile zarabia policjant?

Praca w policji. Ile będzie wakatów na Podkarpaciu?

Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym przez komendanta policji, przyjęcia będą uzależnione od liczby wakatów występujących w poszczególnych jednostkach policji. Na Podkarpaciu w komendach:

 • Komendach Miejskich Policji w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu;
 • Komendach Powiatowych Policji w: Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przeworsku, Ropczycach, Stalowej Woli, Sanoku, Strzyżowie, Ustrzykach Dolnych;
 • Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie,
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Rekrutacja do policji. Terminy na Podkarpaciu

Opublikowano również terminy przyjęć do służby w policji:

 • w dniu 23 lutego 2021 roku,
 • w dniu 20 kwietnia 2021 roku,
 • w dniu 13 lipca 2021 roku,
 • w dniu 15 września 2021 roku,
 • w dniu 3 listopada 2021 roku,
 • w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Przyjęcia do policji. Kto może zostać policjantem?

Służbę w policji może pełnić:

 • obywatel polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Praca w policji. Gdzie złożyć dokumenty?

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B (do pobrania tutaj), kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa z wpisem o uregulowanym stosunku do służby wojskowej - do wglądu,
 • dowód osobisty - do wglądu.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą w Oddziale Prewencji Policji w Zaczerniu, k. Rzeszowa, pok. nr 7, telefony kontaktowe: 47-8212778, 47-8212663, 47-8212653, 47-8212650, 47-8212666, 47-8212367

Praca w policji. Ile zarabia policjant?

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników:

 • wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień.
 • policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną– tzw. trzynastkę,
 • a także świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 2.824 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli osoba na tym stanowisku nie ma ukończonych 26 lat, wówczas jego wypłata wynosi średnio 3.014 zł. Kursant w wieku powyżej 26 roku życia otrzyma przeciętnie 2.884 zł. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 1.034 zł do kwoty 3.858 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 4.253 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 4.508 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 4.787 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska między innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 5.312 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla w 7 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów, pełni służbę 955 osób (1 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 5.437 zł. W 8 grupie zaszeregowania pozostaje w stosunku służbowym powyżej 4 tys. policjantów (4,3 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 5.713 zł. W 9 grupie zaszeregowania z najczęściej występującym stanowiskiem eksperta, zatrudnionych jest blisko 6 tys. funkcjonariuszy (6,25 proc. ogółu) ze średnim uposażeniem 6 303 zł. Ponadto dla porównania komendant powiatowy zarabia średnio – 8.338 zł, komendant wojewódzki – 10.910 zł, zastępca komendanta głównego – 14.658 zł, a komendant główny Policji – 16.764 zł.

Super Raport 11.01 (Goście: Tomasz Siemoniak - Platforma Obywatelska, Sławomir Broniarz - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego)