Egzamin zawodowy 2021

i

Autor: Nguyen Dang Hoang Nhu / Unsplash Egzamin zawodowy 2021

Egzamin zawodowy 2021: wytyczne CKE i harmonogram egzaminów. O tym trzeba pamiętać!

2021-06-07 11:21

Egzamin zawodowy 2021. Sesja letnia egzaminu zawodowego rozpoczyna się w czerwcu. To egzamin państwowy, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdający podejdą do części pisemnej i praktycznej egzaminu, który sprawdza ich kwalifikacje w zawodzie. O czym trzeba pamiętać przed egzaminem zawodowym 2021 w czerwcu? CKE zaprezentowała wytyczne i harmonogram egzaminów zawodowych w czerwcu 2021.

Egzamin zawodowy 2021 w sesji letniej rozpoczyna się w czerwcu - pierwsze egzaminy ruszają już 7 czerwca. Na egzamin zawodowy (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) składają się dwie części: praktyczna oraz pisemna. Część praktyczna odbywa się na stanowisku egzaminacyjnym i trwa od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji. Zdający musi otrzymać min. 75% punktów możliwych do uzyskania, by zaliczyć część praktyczną. Egzamin zawodowy z części pisemnej to test wiedzy, który składa się z 40 zadań zamkniętych. Każde pytanie zawiera cztery warianty odpowiedzi. Na rozwiązanie zadań z arkusza CKE z egzaminu zawodowego zdający mają 60 minut. Aby zdać część pisemną egzaminu zawodowego trzeba uzyskać min. 50% wszystkich punktów.

Zobacz także: Egzamin zawodowy: arkusze CKE, odpowiedzi, zadania. Co było na egzaminie?

Spis treści

 1. Egzamin zawodowy 2021: terminy czerwiec
 2. Egzamin zawodowy 2021: wytyczne CKE
 3. Egzamin zawodowy 2021: harmonogram czerwiec
 4. Egzamin zawodowy 2021: wyniki i odpowiedzi

Egzamin zawodowy 2021: terminy czerwiec

Sesja letnia (czerwcowa) egzaminów zawodowych 2021 odbędzie się w trzech formułach: Formuła 2012, Formuła 2017, Formuła 2019.

 • od 7 czerwca 2021 r. sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019,
 • od 21 czerwca 2021 r. sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017.

Uczniowie przystępujący do egzaminu w Formule 2019 (z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu) z częścią pisemną zmierzą się w dniach 8 – 12 czerwca, a z egzaminami praktycznymi - od 7 czerwca 2021. Z kolei osoby zdające egzamin w Formule 2012 i w Formule 2017 część praktyczną rozpoczną 21 czerwca, a ich egzamin zawodowy pisemny odbędzie się 22 czerwca 2021. Wyniki egzaminu zawodowego 2021 zdający poznają 31 sierpnia 2021 roku.

Egzamin zawodowy 2021: wytyczne CKE

Egzamin zawodowy to egzamin państwowy organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy ze szkołami. Podczas egzaminu zawodowego, zarówno części praktycznej, jak i pisemnej, obowiązują określone zasady i wytyczne CKE. W związku z trwającą pandemią koronawirusa w Polsce, wprowadzono także dodatkowe obostrzenia sanitarne w czasie trwania egzaminów zawodowych. Przypominamy najważniejsze wytyczne CKE przed egzaminem zawodowym 2021:

 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy 2021: harmonogram czerwiec

Część pisemna egzaminu zawodowego odbędzie się 8-12 czerwca 2021 (dla Formuły 2019) oraz 22 czerwca 2021 roku (dla Formuły 20212 i 2017). Z kolei część praktyczna jest rozłożona w czasie:

 • Model „d” 7 czerwca 2021 r. (Formuła 2019)
 • Model „w”, „wk” i „dk” 11 - 21 czerwca (Formuła 2019)
 • Model „d” 21 czerwca 2021 r. (Formuła 2012 i Formuła 2017)
 • Model „w”, „wk” i „dk” 23 czerwca – 8 lipca 2021 r. (Formuła 2012 i Formuła 2017)

Egzaminy z części praktycznej są przeprowadzane według szczegółowych harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez CKE w czerwcu 2021 można znaleźć na oficjalnej stronie Centralnej Komisja Egzaminacyjnej TUTAJ.

Egzamin zawodowy 2021: wyniki i odpowiedzi

Wyniki egzaminów zawodowych 2021 z sesji czerwcowej CKE ogłosi i przekaże do szkół 31 sierpnia 2021 roku. Z kolei świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie trafią do szkół 8 września 2021 roku. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki, zdający będą mogli sprawdzić odpowiedzi do zadań z egzaminu zawodowego 2021. Oficjalne odpowiedzi do zadań z części pisemnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) CKE opublikuje w dniu 25 czerwca 2021 roku od godz. 14:00. Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (Formuła 2019), nie są publikowane. CKE nie publikuje również kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.

Czy jedzenie truje? "Testery żywności" nie zdały testu. Mamy wyniki z laboratorium. Będziecie w szoku. Próba Federa
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE