Pamiątkowe magnesy na 630 urodziny miasta [GALERIA]

2023-02-28 21:39

25 lutego 1393 roku miasto Przeworsk otrzymało prawa miejskie. Z tej okazji, 630 lat później w 2023 roku miejscy radni Tomasz Majba i Mateusz Kowal ze stowarzyszenia "Dobro czyń" postanowili obdarować mieszkańców pamiątkowymi magnesami przygotowanymi specjalnie na te okrągłe urodziny miasta.

25 lutego na profilu społecznościowym stowarzyszenia "Dobro czyń" pojawił się wpis -Hallo! Pobudka! Dzisiaj urodziny Miasta Przeworska! 630 urodziny! Bądźmy na co dzień dumni z naszego pięknego Miasta! Bo Przeworsk tworzą Ludzie- czytamy. Radni głosili ten pozytywny przekaz rozdając wszystkim magnesy, by każdy mieszkaniec pamiętał, że właśnie w 2023 roku  miasto obchodzi okrągłe urodziny.

 Z racji tego wielkiego święta w tym malutkim mieście przypomniano też historię Przeworska z której wynika, że "początki osady  przeworskiej sięgają prawdopodobnie przełomu IX i X wieku. W 1387 roku król Władysław Jagiełło darował wieś, wówczas zwaną Przeworsko, wojewodzie sandomierskiemu Janowi z Tarnowa, dzięki któremu w 1393 roku gród otrzymał prawa miejskie. Nadanie przywileju lokacyjnego dało miastu osobowość, i to nie tylko prawną. Miejsce, które przecież wcześniej istniało, zyskało własną, nową tożsamość społeczną i gospodarczą. Dzięki temu miasto, położone na trasie ważnych szlaków komunikacyjno-handlowych, szybko rozwijało się również gospodarczo, posiadało prawo odbywania targów i jarmarków oraz składowania wina. Już w początkach XV wieku powstały tu pierwsze organizacje cechowe. Miasto słynęło z handlu i tkactwa. Dowodem czasów świetności są zachowane do dziś wspaniałe zabytki architektury sakralnej i świeckiej oraz pozostałości obwarowań miejskich. Przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, są doniosłe dla współczesności Przeworska i jego przyszłości. Na przestrzeni wieków obywatele miasta tworzyli różnowyznaniową wspólnotę o istotnym znaczeniu i zasługach dla kultury i gospodarki regionu. Mieszkańcy Przeworska przez stulecia byli świadkami i uczestnikami chwalebnych i nierzadko dramatycznych dziejów naszej Ojczyzny. Przeworsk zaznaczył swoją obecność w walkach o niepodległość: powstańcy styczniowi i listopadowi, żołnierze niższych i wyższych rang I i II wojny światowej, nauczyciele realizujący swe misje w konspiracji, działacze opozycyjni niegodzący się na dyktaturę komuny"- czytamy  

Przeworsk po latach trudnej historii, jak większość osad na Podkarpaciu i w Polsce może dumnie obchodzić swoje 630 urodziny. Najstarszym miastem w naszym województwie i zarazem jednym z najstarszych grodów w Polsce jest miasto Przemyśl, które prawa miejskie uzyskało  1389 r.  

Magnesy rozdawane przez Tomasza Majbę i Mateusza Kowala ze stowarzyszenia "Dobro czyń" na pewno będą miłą pamiątką, która zostanie z obdarowanymi mieszkańcami na lata.

Pierwsze urodziny Stefanka