Studniówki 2022. Czy imprezy maturzystów się odbędą?

i

Autor: Pexels Studniówki 2022. Czy imprezy maturzystów się odbędą?

Studniówki 2022. Czy imprezy maturzystów się odbędą?

2021-12-21 22:25

Studniówki 2022 – czy się odbędą? To pytanie zadają sobie maturzyści oraz ich rodzice, a także dyrekcje szkół. Jak wiadomo, studniówka to tradycyjny bal przed najważniejszym egzaminem w życiu, jednak czy pandemia koronawirusa nie pokrzyżuje planów? MEiN, MZ i GIS przygotowały wytyczne dotyczące organizacji studniówek.

Czy studniówki 2022 się odbędą? Nad tym głowią się maturzyści, którzy chcieliby przeżyć wspaniały bal przed egzaminem maturalnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji studniówek 2022. Dokument opublikowano we wtorek (21.12.2021) na stronie internetowej MeiN. Za bezpieczeństwo podczas studniówki będą odpowiadać organizatorzy.

- Studniówka to przedsięwzięcie dobrowolne dla wszystkich uczestników. Jeżeli jest to wydarzenie szkolne, to za jego bezpieczeństwo odpowiada organizator, czyli dyrektor szkoły i nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice - czytamy w wytycznych.

Studniówka 2022. Jakie wytyczne?

Wytyczne dotyczą wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Przypomniano o konieczności przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. Jakie opublikowano wytyczne?

Wśród ogólnych wytycznych napisano m.in.:

  • w imprezie mogą brać udział tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej
  • według rekomendacji w miarę możliwości przy stolikach powinni siedzieć uczniowie z jednej klasy.
  • Zalecane jest zwiększenie częstotliwości (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).
  • konieczność wietrzenia pomieszczeń.

Studniówka 2022. Co w przypadku nauki hybrydowej lub zdalnej?

Czy studniówki będą mogły się odbywać w każdej szkole? Jak się okazuje, w wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną lub hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Stracił samochód przez covid
Sonda
Studniówka 2022 - czy powinna się odbyć?