Baczność. Na ramię broń! Prezentuje się Kompania Honorowa KWP w Katowicach

2019-08-13 17:59 abe
kompania honorowa_śląska policja
Autor: Andrzej Bęben

W czwartek (15 sierpnia) wielka defilada Wojska Polskiego w Katowicach. Z tej okazji warto przypomnieć, że nie tylko w armii są kompanie honorowe. W policji również. Służba w niej – ani w policji, ani w wojsku – do łatwych nie należy. To, że się jest w HONOROWEJ, wynagradza ten trud.

Każda komenda wojewódzka policji ma swoją kompanię honorową. Śląska już od kilkunastu lat obecna jest przy reprezentacyjnych wydarzeniach, tak resortowych, jak i pozaresortowych. I tak samo jak w jej wojskowym odpowiedniku, tak i w Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach obowiązuje musztra określona regulaminem. Przebieg oraz ogólne zasady organizacji wydarzeń o charakterze ceremonialnym i udziału w niej kompanii honorowej reguluje zarządzeniu nr 122 komendanta głównego policji z 25 maja 2012 r. „w sprawie ceremoniału policyjnego”. A ten jest po to, by „kultywować policyjne tradycje, integrować środowisko i umacniać pozytywny wizerunku Policji w społeczeństwie”.

Kompania Honorowa KWP w Katowicach wzięła początek od bielskiej prewencji. To dlatego dziś jest przypisana do struktury Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. De facto działa od 2008 r. Teraz w jej szeregach (a nie jest tak łatwo się w nich znaleźć) jest 65 policjantów pełniących na co dzień służbę w I kompanii Oddziału Prewencji. Dowodzi nimi podinsp. Janusz Rygielski. Gdy Kompania wychodzi do uroczystości, krokiem defiladowym maszeruje do 50 policjantów. W ciągu roku Kompania uczestniczy średnio w stu różnych wydarzeniach; od uroczystości państwowych i resortowych, przez śluby policjantów, po – niestety – ich pogrzeby. I na koniec: służba Kompanii, jak sama jej nazwa wskazuje, jest honorowa. I dlatego w strukturach policji jest ona kompanią nieetatową.