Jaka jest siła eksplozji bomby? Policyjni pirotechnicy ćwiczyli w Ustce

2019-08-13 19:00 abe
SPAP_AT_antteroryści_policja
Autor: Śląska Policja

Przez tydzień funkcjonariusze Sekcji Minersko-Pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach szkolili na poligonie w Ustce m.in. antyterrorystów z Olsztyna, żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. W powiększaniu wiedzy o materiałach wybuchowych śląskich „czarnych” wspomagali specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka to miejsce, w którym policyjni pirotechnicy śląskiej policji już od wielu lat doskonalą swoje umiejętności. I jak widać również z tą wiedzą dzielą się z innymi służbami. O tym, co ćwiczą i w jaki sposób nie mówi się w szczegółach z oczywistych powodów. Poinformujmy więc o tym, czy pochwalili się sami policyjni specjalsi. „Celem szkolenia było zwiększanie wiedzy o występujących mieszaninach wybuchowych, ich składzie i właściwościach, sprawdzenie możliwych skutków ich detonacji oraz doskonalenie współpracy pomiędzy pirotechnikami z różnych jednostek”. W ramach tej nauki ćwiczący sami... wytwarzali materiały wybuchowe i testowali je w warunkach poligonowych. Po co? A po to, by wiedzieć, jaką mają siłę niszczenia. Taka wiedza może się przydać w służbie. Kursanci doświadczyli wybuchu bomby-pułapki. Próbą wytrzymałości, m.in. na falę uderzeniową, poddano kombinezony saperskie. Szkolenie takie wspomagała technika z Głównego Instytutu Górnictwa (branża wydobywcza, poza wojskiem, jest największym odbiorcą materiałów wybuchowych). Z pomocą specjalnej aparatury można było określić siłę fali uderzeniowej, fali nadciśnienia eksplozji, na którą może być narażony funkcjonariusz danej służby.

Samodzielne pododdziały antyterrorystyczne policji (SPAP) działają przy 17 komendach wojewódzkich. SPAP istnieją mniej więcej od końca lat 90. SPAP tworzy kilkudziesięciu, zazwyczaj ok. 50 funkcjonariuszy wyszkolonych do realizacji zadań specjalnych. Do zasadniczych zadań funkcjonariuszy SPAP należy m.in.: zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców; • zwalczanie terroryzmu; • prowadzenie poszukiwań ludzi i przedmiotów dotyczących przestępstw; • ochrona ważnych osobistości; • zabezpieczanie ważnych uroczystości państwowych; • udział w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych i katastrof oraz inne w zależności od potrzeb i w granicach ustawowych. W czasie szkoleń policjanci do perfekcji opanowują taktykę działań w terenie zurbanizowanym i tzw. czyszczenia pomieszczeń, walki wręcz, strzelanie, nurkowanie, skoki spadochronowe, ratownictwo wysokościowe, ochronę osób, działania z materiałami wybuchowymi i IED (improvised explosive device, czyli improwizowanych ładunków wybuchowych).