Najgłębszy szyb w Polsce ukończony. Górnicy zjadą na...

2015-07-23 15:18 Karol Świerkot
Kopalnia Budryk
Autor: Nemo5576, wikipedia.pl Kopalnia Budryk

W kopalni Budryk w Ornontowicach zakończono pogłębianie szybu VI. Został pogłębiony o 286 metrów i teraz jego głębokość to aż 1320 metrów. To prawdopodobnie najgłębszy szyb w polskim górnictwie. 

Pogłębianie szybu VI to kolejny etap inwestycji „Uruchomienie poziomu 1290”, której celem jest dotarcie do 122,5 milionów ton węgla koksowego zalegającego pomiędzy poziomami 1050 a 1290. Dzięki udostępnieniu pokładów w tym złożu, mają wydłużyć się perspektywy istnienia kopalni, według przewidywań, będzie mogła prowadzić wydobycie do  2077 roku. Jak przewiduje JSW, pierwsza tona węgla  koksowego z nowego pokładu ma zostać wydobyta w połowie 2017 roku. 

Pogłębianie szybu rozpoczęto w lipcu 2011 roku od poziomu 1050 metrów, a prace wykonywano podczas normalnej pracy szybu. Aktualnie w  szybie prowadzone są roboty związane z dozbrajaniem pogłębionego odcinka szybu, konieczne też będzie zabudowanie w nim różnego rodzaju rurociągów, np. doprowadzających na dół sprężone powietrze, odwadniających i przeciwpożarowych. Końcowym etapem tej inwestycji będzie wykonanie pompowni na podszybiu na poziomie 1290.

- W najbliższych latach kopalnia Budryk planuje przedłużenie do poziomu 1290 wyciągu szybowego zabudowanego w przedziale północnym szybu, który dochodzi obecnie tylko do poziomu 900. Dopiero te prace pozwolą na prowadzenie jazdy ludzi oraz opuszczanie materiałów na poziom 1290, który w przyszłości będzie głównym poziomem w kopalni Budryk - mówi Katarzyna Jabłońska Bajer, rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia Budryk. 

Jak zaznacza, budowa poziomu 1290 w kopalni Budryk to nie tylko prace pod ziemią, ale również na powierzchni. W czasie, gdy na dole jest pogłębiany i zbrojony szyb VI oraz budowany jest nowy skip w szybie I, którym będzie wyciągany urobek z dołu, na górze bardzo poważnie modernizowany jest zakład przeróbczy. Musi on zostać przygotowany do selektywnego odbioru urobku i produkcji węgla koksowego o wysokich parametrach jakościowych.