Kanał Elbląski to jedna z największych atrakcji północnej Polski . Żeglowanie po trawie

2021-07-22 0:00
Kanał Elbląski to jedna z największych atrakcji północnej Polski . Żeglowanie po trawie
Autor: Materiały Promocyjne

Największą osobliwością Kanału Elbląskiego jest 5 pochylni – Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny – o łącznej długości 9,3 km. Po nich statki, z pasażerami na pokładach, wiezione są przez platformy. Pokonują tak 100-metrową różnicę wysokości między poziomami jezior Drużno i Piniewo.

Kanał Elbląski wybudowany w latach 1844–1881 ma 80 km długości (z odgałęzieniami 147 km). Podczas pobytu w Buczyńcu (znajduje się tu pierwsza pochylnia) można odwiedzić muzeum poświęcone dziejom Kanału Elbląskiego, a także zobaczyć z bliska pracę urządzeń wciągających i opuszczających platformy ze statkami.

W rejs statkiem

To propozycja rejsów statkami Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Kilkugodzinne (od dwóch do 10 godzin) trasy pozwolą na podziwianie natury i zabytkowego systemu wodnego.

– Trasa: Elbląg/Buczyniec, Buczyniec/Elbląg

Przebiega przez odcinek Kanału Elbląskiego, na którym znajdują się 5 pochylni oraz rezerwat ornitologiczny na jeziorze Druzno.

– Trasa: Elbląg/Buczyniec/Ostróda/Miłomłyn

lub Ostróda/Miłomłyn/Buczyniec/Elbląg

To całodzienny rejs. Statek pokonuje ponad 100-metrową różnicę poziomów wody pomiędzy Ostródą a Elblągiem.

– Trasa: Ostróda/Miłomłyn, Miłomłyn/Ostróda

Podczas rejsu podziwiać można krajobrazy Jeziora Drwęckiego oraz przepłynąć przez dwie śluzy: śluzę Zieloną i śluzę Miłomłyn.

– Trasa: Ostróda/Stare Jabłonki, Stare Jabłonki/Ostróda

Trasa liczy 18 km, wiedzie przez jeziora Drwęckie, Pauzeńskie, Szeląg Wielki i Szeląg Mały. Na szlaku można napotkać chronione gatunki ptaków, wśród nich bielika. Po drodze statki pokonują dwie śluzy w Ostródzie oraz Małej Rusi.

– Trasa: Buczyniec/Jelenie, Jelenie/Buczyniec

Podczas rejsu statek płynie przez cztery najważniejsze i najstarsze pochylnie Kanału Elbląskiego – Buczyniec, Kąty, Oleśnica i Jelenie. Pozwalają one na pokonanie przez statki 100-metrowej różnicy poziomów wody między Jeziorakiem a Zalewem Wiślanym.

Kajakowa Pętla Iławsko-Ostródzka

To propozycja kilkudniowego rejsu po najciekawszych miejscach Mazur Zachodnich. Startujemy z Iławy, miasta położonego na południowym krańcu Jezioraka i dopływamy do przystani w Matytach. Dalej trasa prowadzi przez Jezioro Karnickie. Wpływamy do kanału, który przecina jezioro na dwie części. Ta ciekawostka to rozwiązanie problemu dwumetrowej różnicy poziomów między Jeziorem Karnickim a wodami Jezioraka. Zamiast dwóch śluz zbudowano na dnie sześciometrowy nasyp, którego środkiem poprowadzono rynnę kanału. Kanałem Iławskim docieramy do Miłomłyna i śluz, a potem rzeką Liwą, która jest częścią systemu Kanału Elbląskiego, do Jeziora Drwęckiego i Ostródy.

Najnowsze