Jak założyć partię polityczną, jak zostać sławnym politykiem - poradnik krok po kroku

2014-03-22 15:00 Jakub Olesiak

Jak zostać sławnym politykiem? Jak założyć własną partię polityczną? Jeśli zastanawiałeś się nad tym, SE.pl przygotował dla ciebie poradnik krok po kroku. Dowiedz się, jak założyć partię, która porwie do boju o lepszą przyszłość miliony Polaków!

Krok 1

Partię polityczną może założyć każdy dorosły Polak. Najpierw należy wymyślić jej program oraz  unikalną nazwę i logo. Program musi porywać ciebie i wszystkich, którzy zechcą go wysłuchać. Nie może składać się z czczych obietnic, musi być uczciwie sformułowany, jasny, przejrzysty. Tylko wtedy masz szansę na poparcie.

Przy pisaniu programu należy mieć na uwadze konstytucję, a w szczególności art 13 stanowiący, że „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu”. Program partii nie może także dopuszczać nienawiści rasowej, narodowościowej i stosowania przemocy.

>>> Śledź na bieżąco losy polskiej sceny politycznej

Krok 2

Każda partia polityczna, ażeby móc działać legalnie musi być zarejestrowana w warszawskim Sądzie Okręgowym. W tym celu należy złożyć w nim wniosek o rejestrację, w którym znajdzie się lista podpisów osób popierających partię. Musi ona mieć co najmniej 1000 podpisów osób z obywatelstwem polskim,  wykazanych z  imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL. Na liście musi się także znaleźć nazwa zakładanej partii.

Krok 3

W składanym w sądzie wniosku musi się także znaleźć statut partii, czyli wyszczególnienie nazwy, siedziby organów partii, a także jej sposobu finansowania, osób ją reprezentujących oraz sposobu zapisania i wypisania się z partii. Te kwestie reguluje art 9 Ustawy o Partiach Politycznych.

Czytaj dalej >>>

Krok 4

Zgłoszenia muszą dokonać co najmniej 3 osoby, które reprezentują partię zgodnie z jej statutem (np. prezes, wiceprezes i rzecznik).

Krok 5

Należy zawsze pamiętać o tym, by informować sąd o wszystkich ważnych zmianach w partii, takich jak zmiana jej siedziby, czy statutu. Sąd jednak ma prawo wykreślić partię polityczną z ewidencji partii, jeśli uzna, że nowy statut jest sprzeczny z konstytucją, bądź rażąco łamie prawo.

Pamiętaj: Finansowanie partii politycznych w Polsce jest jawne, a partia nie może prowadzić działalności gospodarczej. Partie utrzymują się z darowizn, składek członkowskich, spadków oraz subwencji. Co roku każda partia musi złożyć sprawozdanie finansowe Państwowej Komisji Wyborczej.

Najnowsze