Poradnik Super Expressu: Jak przygotować pełnomocnictwo

2014-07-16 4:00

Jesteś osobą niepełnosprawną? Wielu czynności prawnych nie jesteś w stanie wykonać osobiście? W takiej sytuacji przyda się pełnomocnictwo udzielone komuś bliskiemu. Jak je sporządzić, radzi notariusz Patrycja Wąsowska z Izby Notarialnej w Warszawie.

Mam problemy z poruszaniem się - chciałabym udzielić pełnomocnictwa zaufanej osobie, aby mogła załatwiać za mnie sprawy urzędowe i odbierać pocztę. Jak sporządzić takie pełnomocnictwo? Anna z Radomia

Przed udzieleniem pełnomocnictwa należy zastanowić się, jaki zakres spraw chcemy powierzyć pełnomocnikowi. Ustanowiony pełnomocnik będzie działał w naszym imieniu i na naszą rzecz wobec wskazanych instytucji, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Może ono zostać udzielone ogólnie (do szerokiego zakresu spraw - tzw. pełnomocnictwo ogólne), do pewnego rodzaju spraw (tzw. pełnomocnictwo rodzajowe) lub do konkretnej jednej lub kilku spraw (tzw. pełnomocnictwo szczegółowe).

W większości wypadków do załatwiania spraw urzędowych wystarczy pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej, w którym wskażemy osobę pełnomocnika oraz zakres jego działania. Urzędy pobierają opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Podpis pod tak przygotowanym pełnomocnictwem może poświadczyć notariusz - takie pełnomocnictwo będzie wtedy honorowane bez żadnej wątpliwości, czy zostało faktycznie udzielone i nie zostało podrobione. Koszt poświadczenia podpisu mocodawcy pod pełnomocnictwem to 20 zł netto.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Jeśli pełnomocnik przekroczy zakres swojego umocowania, wtedy ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez mocodawcę (druga strona może wtedy wyznaczyć odpowiedni termin do potwierdzenia).

Uwaga! Pamiętajmy, że pełnomocnictwo udzielone w każdej formie mocodawca może w każdej chwili odwołać. Po odwołaniu pełnomocnictwa pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa.

Niektóre kategorie spraw wymagają formy szczególnej - aktu notarialnego - w takim przypadku pełnomocnictwo do ich załatwienia w imieniu mocodawcy również musi zostać w takiej formie sporządzone. Nie ma przeszkód, aby w ramach jednego pełnomocnictwa udzielanego w formie aktu notarialnego zawrzeć również dodatkowo sprawy niewymagające takiej formy. Koszt sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego zależy od zakresu umocowania - pełnomocnictwo do jednej czynności to koszt 30 zł netto, zaś do wielu czynności to 100 zł netto.

ZAPISZ SIĘ: Codziennie wiadomości Super Expressu na e-mail

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE