Bielanka. Pierwsze ognisko WYSOCE ZJADLIWEJ ptasiej grypy w Małopolsce! Czy choroba zagraża ludziom?

i

Autor: klimkin/cc0/pixabay Zakażone zwierzęta musiały zostać zabite. Lekarz weterynarii uspokaja, że ten szczep ptasiej grypy nie zagraża ludziom.

Bielanka. Pierwsze ognisko WYSOCE ZJADLIWEJ ptasiej grypy w Małopolsce! Czy choroba zagraża ludziom?

2021-03-23 14:40

W miejscowości Bielanka (gm. Gorlice) wykryto pierwsze w Małopolsce ognisko wysoce zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N8. Całe, liczące kilkanaście tysiące sztuk stado zostało wybite i zutylizowane. Według epidemiologów choroba zagraża przede wszystkim zwierzętom, choć istnieje możliwość zarażenia się również przez ludzi. Na szczęście wirus nie przenosi się między ludźmi, człowiek może zarazić się wyłącznie od chorego ptaka.

Pierwsze ognisko ptasiej grypy w Małopolsce

W miejscowości Bielanka (gm. Gorlice) zostało potwierdzone pierwsze ognisko ptasiej grypy podtypu H5N8 w Małopolsce. Wirus zainfekował ptaki znajdujące się w dwóch gospodarstwach komercyjnych utrzymujących 6000 kur niosek oraz ponad 10000 indyków rzeźnych. Wszystkie zwierzęta musiały zostać wybite i zutylizowane. Epidemiolodzy uspokajają, że choroba dotyczy głównie ptaków, choć na świecie notowano przypadki zakażeń u ludzi. Wirus przenosi się jednak wyłącznie ze zwierząt na ludzi, nie ma natomiast możliwości zakażeń pomiędzy ludźmi. W Polsce w okresie od 1 stycznia do 18 marca 2021 roku stwierdzono 35 ognisk ptasiej grypy u drobiu hodowlanego i 63 przypadki tej choroby u ptaków dzikich.

PRZECZYTAJ: Biała Niżna. Nie żyje 56-letni mężczyzna potrącony przez samochód. Zginął tuż przed przejściem dla pieszych

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii. Zgodnie z informacjami Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do podstawowych środków bezpieczeństwa, które trzeba respektować w związku z wystąpieniem ogniska choroby należą:

  • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
  • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

ZOBACZ: OSTRZEŻENIE przed wilkami w gminie Ryglice. Dzieci NIE MOGĄ wychodzić same do lasu

- W dniu 20  marca 2021 r. w godzinach popołudniowych Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatnie wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie ognisk  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  (HPAI)  podtypu  H5N8  w  dwóch  gospodarstwach komercyjnych utrzymujących 6000 kur niosek oraz ponad 10000 indyków rzeźnych w gminie Gorlice w powiecie gorlickim w woj. małopolskim. Są to pierwsze ogniska HPAI w 2021 r. na terytorium województwa małopolskiego. W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania  przewidziane  w  przypadku  wystąpienia  HPAI,  określone  w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. Stwierdzenie w dniu 20 marca br. ww. ogniska HPAI związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. W Polsce w okresie od 1 stycznia do 18 marca 2021 roku  stwierdzono 35 ognisk u drobiu i 63 przypadki tej  choroby  u  ptaków  dzikich.  Na  obszarze  UE  HPAI  potwierdzono  w  większości  krajów europejskich - brzmi komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

Kogut Zdzichu będzie miał operację kolana