Dziś rocznica urodzin Wincentego Witosa. Kim był premier z Wierzchosławic?

Dziś rocznica urodzin Wincentego Witosa. Kim był premier z Wierzchosławic?
Autor: Adam Szelągowski "Historja Powszechna. Wiek Dwudziesty"/domena publiczna Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku w Wierzchosławicach.

Dziś przypada 147. rocznica urodzin Wincentego Witosa. Trzykrotny premier Polski przyszedł na świat 21 stycznia 1874 roku w Dwudniakach (przysiółek Wierzchosławic). Pochodził z biednej, chłopskiej rodziny posiadającej zaledwie dwa morgi ziemi rolnej. Brak formalnego wykształcenia nie przeszkodził mu w zrobieniu błyskotliwej kariery politycznej. Przez większość życia był związany z ruchem ludowym, będąc jego liderem i jednym z najbardziej znanych działaczy.

Rocznica urodzin Wincentego Witosa

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku w Dwudniakach (przysiółek Wierzchosławic). Pochodził z biednej, chłopskiej rodziny, co wpłynęło na brak możliwości uzyskania przez niego formalnego wykształcenia. Nie przeszkodziło mu to jednak w zrobieniu błyskotliwej kariery politycznej. Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości zasiadał między innymi w Radzie Powiatowej w Tarnowie, Sejmie Krajowym we Lwowie, czy wiedeńskiej Radzie Państwa. Przez większość życia był związany z ruchem ludowym. W grudniu 1918 roku został prezesem Zarządu Głównego PSL „Piast”, pozostając na tym stanowisku do 1931 roku. Prezesem Rady Ministrów został po raz pierwszy 24 lipca 1920 roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Wobec nacierających na Warszawę wrogich wojsk wystosował odezwę wzywającą do obrony stolicy. Po zwycięskiej wojnie utrzymał się na stanowisku jeszcze przez ponad rok. 13 września złożył dymisję z urzędu premiera. 

PRZECZYTAJ: Dębno. Pił wódkę za kierownicą. Miał zaskakujące tłumaczenie

Na czele rządu stanął ponownie 17 maja 1923 roku. Tym razem jego gabinet przetrwał zaledwie kilka miesięcy i upadł 14 grudnia tego samego roku. Trzeci okres premierostwa Wincentego Witosa trwał jeszcze krócej, bo tylko kilka dni. Powołany 10 maja 1926 roku gabinet napotkał na ostry sprzeciw ze strony Józefa Piłsudskiego i został obalony w wyniku "przewrotu majowego". Witos zaangażował się wówczas w działalność opozycyjną wobec rządów sanacyjnych. 9 września 1930 roku został aresztowany i osadzony w twierdzy w Brześciu. 13 stycznia 1932 roku skazano go na dwa i pół roku więzienia w związku z oskarżeniem o organizowanie zamachu stanu. Po przedterminowym zwolnieniu z twierdzy brzeskiej udał się na emigrację do Czechosłowacji. Do Polski wrócił 31 marca 1939 roku. W trakcie II wojny światowej próbował angażować się politycznie, jednak jego działalność publiczną coraz mocniej ograniczał pogarszający się stan zdrowia. Wincenty Witos zmarł 31 października 1945 roku w Krakowie. Jest pochowany na cmentarzu w Wierzchosławicach.

Upamiętnienie Wincentego Witosa

Na placu Drzewnym w Tarnowie stoi pomnik Wincentego Witosa, jeden z najbardziej charakterystycznych w mieście. Wincenty Witos został również uhonorowanymi własną ulicą. Znajduje się ona w Mościcach i prowadzi w kierunku Wierzchosławic, gdzie z kolei znajdziemy muzeum poświęcone trzykrotnemu premierowi Polski. Składa się ono z dwóch części: rodzinnego domu Wincentego Witosa w Dwudniakach (przysiółku Wierzchosławic), w którym się urodził i spędził dzieciństwo oraz tzw. "Nowej Zagrody", czyli pięciu drewnianych budynków, które wybudował sam Wincenty Witos. Jeden z nich był domem polityka, pozostałe stanowiły zaplecze dla prowadzonego przez niego gospodarstwa.

ZOBACZ: Tarnów. Brakuje szczepionek przeciwko koronawirusowi! Seniorzy będą czekać miesiącami

Wybierz najpiękniej rozświetlone miasto w Polsce! Do wygrania sprzęt o wartości 200 tys. złotych. Kliknij tutaj!

Zimowa kąpiel morsów w przeręblu i powstanie rzeźby lodowej