Wytyczne biskupa

Ksiądz nie może mieć zwykłego pogrzebu. Biskup wskazuje, ile ma trwać modlitwa wiernych

2023-07-30 5:00

Pogrzeby duchownych, zwłaszcza księży, różnią się od pochówków osób świeckich. W diecezji tarnowskiej poprzedni ordynariusz bp Wiktor Skworc wydał nawet specjalny zestaw wytycznych dotyczących pochówków księży. Składa się on z jedenastu punktów i reguluje nawet liczbę wezwań w trakcie modlitwy wiernych na mszy św. pogrzebowej za zmarłą osobę duchowną.

Pogrzeb księdza. Biskup wydał szczegółowe wytyczne. Tyle może trwać modlitwa wiernych

Biskup Wiktor Skworc, poprzedni ordynariusz diecezji tarnowskiej w 2009 roku opublikował zestaw zaleceń pt. "Wskazania odnośnie do pogrzebu osób duchownych i konsekrowanych". Zawiera on 11 wytycznych, czasem bardzo szczegółowych, dotyczących pochówku kapłana lub zakonnika. Przede wszystkim obowiązek przygotowania uroczystości pogrzebowych prezbitera spoczywa na dziekanie (kapłanie stojącym na czele dekanatu) lub jego zastępcy; zaś osoby konsekrowanej niebędącej prezbiterem (np. diakon, zakonnica) na proboszczu lub jego zastępcy, nie zaś na bliskich świeckich zmarłego. Mszę świętą pogrzebową powinna poprzedzać modlitwa Liturgii Godzin, która była codzienną modlitwą zmarłego jako osoby duchownej. Nakaz biskupa zaleca unikać "próżnej okazałości" celebry, choć dopuszcza pewne wyróżnienia z racji urzędu liturgicznego lub święceń. W liturgii należy równoważyć śpiew chóru lub scholi ze śpiewem wszystkich obecnych na uroczystości, a modlitwa wiernych powinna liczyć 6 wezwań.

Trumna ze zmarłym księdzem ustawiona odwrotnie niż ze zmarłym świeckim

Choć formalnie nie ma takiego obowiązku, mszę pogrzebową za kapłana zwyczajowo odprawia biskup diecezjalny lub jeden z biskupów pomocniczych. Uroczystości związane z pochówkiem księdza odróżnia ustawienie trumny. W przypadku osób świeckich ustawia się ją "nogami do ołtarza", natomiast w przypadku duchownych "głową do ołtarza", ze względu na głoszone przez nich za życia słowo Boże. Na trumnę nakłada się również atrybuty posługi kapłańskiej: stułę, kielich oraz mszał, czyli księgę liturgiczną. Czytania liturgii sprawowanej za zmarłych powinny być dobrane w związku z życiem i okolicznościami ich śmierci, a także powinny uwzględniać cechy jego duchowości. Homilia musi się natomiast opierać na słowie Bożym, a nie być mową pochwalną ku czci zmarłego duchownego. Tego typu przemówienia są dopuszczalne, ale dopiero po modlitwie, która następuje po komunii świętej.

Pogrzeb Patryka Peretti
Sonda
Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego?