Magistrat zapowiada DIAMETRALNE zmiany w centrum Tarnowa. Autobusy będą uprzywilejowane

Autobus Tarnów
Autor: Łukasz Grygiel

Rondo stałe w miejsce tymczasowego i budowa nowego obiektu tego typu, to plan magistratu na usprawnienie ruchu na ulicach: Krakowskiej i Narutowicza. Plany sięgają jednak dużo dalej. Urząd miasta chce wprowadzić diametralne zmiany komunikacyjne w centrum Tarnowa. Zgodnie z zapowiedziami pojawią się między innymi buspasy, które upłynnią podróż pojazdami transportu zbiorowego.

Zgodnie z planami magistratu tymczasowe rondo u zbiegu ulic: Krakowskiej i Narutowicza ma zamienić się w stały obiekt tego typu. Dodatkowo drugie rondo powstanie na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza i Bandrowskiego. Na przygotowanie całej dokumentacji przebudowy i wykonanie jej pierwszego etapu Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie otrzymał już 9,5 miliona złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Zakres planowanych prac jest bardzo poważny. W efekcie obejmie odcinek od Bandrowskiego na południu do Szujskiego na północy oraz Krakowską od Krasińskiego do węzła przesiadkowego. Będziemy je wykonywali etapami. Jest to podyktowane zarówno kwestiami technicznymi, jak i finansowymi - mówi Artur Michałek, dyrektor ZDiK.

Plany usprawnienia komunikacji w centrum miasta sięgają dużo dalej. Największa zmiana dotyczy powstania buspasów, którymi będą mogły poruszać się pojazdy transportu zbiorowego. Ucieszą się również rowerzyści, bo w dalszym ciągu ma być rozwijana sieć tarnowskich ścieżek rowerowych. W miejscu obecnych przystanków usytuowanych przy plantach ma z kolei powstać węzeł przesiadkowy.

Magistrat zapowiada DIAMETRALNE zmiany w centrum Tarnowa. Autobusy będą uprzywilejowane
Autor: ZDiK Tarnów Planowane zmiany komunikacyjne w centrum Tarnowa.
Ale giganty! Te karpie nie zmieściłyby się w wannie!